Quality of life in Europe: Quality of society and public services

Report
Zverejnené
28 január 2014
Formáty
 • Download full reportPDF

Zhrnutie

This report explores how Europeans perceive the quality of their societies, and of their public services. It looks at such aspects of society as trust in institutions and other people, perceived tensions between social groups, attitudes towards migrants and the effects of the economic crisis on social inclusion and social cohesion. It finds that satisfaction with the economic situation of one’s country, not being in employment and overall life satisfaction appear to boost satisfaction with public services; hardship appears to reduce it. In societal terms, trust in institutions decreased visibly from 2007 to 2011. Trust in people however changed less than trust in institutions and is more similar across the EU. A positive relationship exists between trust in institutions and satisfaction with the economic situation of one’s own country; a negative relationship between trust in institutions and inequality. And tensions were perceived to be highest between different racial and ethnic groups and between rich and poor. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  118
  Reference No: 
  ef1361
  ISBN: 
  978-92-897-1119-7
  Catalogue: 
  TJ-02-13-296-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37653
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Quality of society and public services

  This report explores how Europeans perceive the quality of their societies, and of their public services. It looks at such aspects of society as trust in institutions and other people, perceived tensions between social groups, attitudes towards migrants and the effects of the economic crisis on social inclusion and social cohesion. It finds that satisfaction with the economic situation of one’s country, not being in employment and overall life satisfaction appear to boost satisfaction with public services; hardship appears to reduce it. In societal terms, trust in institutions decreased visibly from 2007 to 2011. Trust in people however changed less than trust in institutions and is more similar across the EU. A positive relationship exists between trust in institutions and satisfaction with the economic situation of one’s own country; a negative relationship between trust in institutions and inequality. And tensions were perceived to be highest between different racial and ethnic groups and between rich and poor.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13611
  Catalogue info

  Kvalita života v Európe – Kvalita spoločnosti a verejných služieb

  Authors: 
  Eurofound
  V tejto správe sa využívajú poznatky z tretieho európskeho prieskumu kvality života zameraného na prieskum toho, do akej miery sú Európania spokojní s rôznymi aspektmi spoločnosti – z hľadiska verejných služieb a sociálnych vzťahov – a ako tieto aspekty ovplyvňujú ich blaho. Porovnávajú sa v nej aj súčasné zistenia so zisteniami z roku 2007 s cieľom odhadnúť, do akej miery hospodárska kríza ovplyvnila kvalitu spoločnosti. Kvalita života závisí čiastočne od dostupnosti kvalitných verejných služieb, ako je zdravotníctvo, školstvo a sociálna starostlivosť. Kvalitu života a spoločnosti takisto formujú sociálne vzťahy: neexistencia napätia, rovnosť medzi sociálnymi skupinami a pocit dôvery medzi ľuďmi.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 44.35 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár