Quality of life in Europe: Quality of society and public services

Report
Zverejnené
28 január 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Prevziať

Zhrnutie

This report explores how Europeans perceive the quality of their societies, and of their public services. It looks at such aspects of society as trust in institutions and other people, perceived tensions between social groups, attitudes towards migrants and the effects of thRead more
This report explores how Europeans perceive the quality of their societies, and of their public services. It looks at such aspects of society as trust in institutions and other people, perceived tensions between social groups, attitudes towards migrants and the effects of the economic crisis on social inclusion and social cohesion. It finds that satisfaction with the economic situation of one’s country, not being in employment and overall life satisfaction appear to boost satisfaction with public services; hardship appears to reduce it. In societal terms, trust in institutions decreased visibly from 2007 to 2011. Trust in people however changed less than trust in institutions and is more similar across the EU. A positive relationship exists between trust in institutions and satisfaction with the economic situation of one’s own country; a negative relationship between trust in institutions and inequality. And tensions were perceived to be highest between different racial and ethnic groups and between rich and poor. 
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  118
  Referenčné č.: 
  ef1361
  ISBN: 
  978-92-897-1119-7
  Katalógové č.: 
  TJ-02-13-296-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37653
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13611
  Catalogue info

  Kvalita života v Európe – Kvalita spoločnosti a verejných služieb

  Autor(-i): 
  Eurofound
  V tejto správe sa využívajú poznatky z tretieho európskeho prieskumu kvality života zameraného na prieskum toho, do akej miery sú Európania spokojní s rôznymi aspektmi spoločnosti – z hľadiska verejných služieb a sociálnych vzťahov – a ako tieto aspekty ovplyvňujú ich blaho. Porovnávajú sa v nej aj súčasné zistenia so zisteniami z roku 2007 s cieľom odhadnúť, do akej miery hospodárska kríza ovplyvnila kvalitu spoločnosti. Kvalita života závisí čiastočne od dostupnosti kvalitných verejných služieb, ako je zdravotníctvo, školstvo a sociálna starostlivosť. Kvalitu života a spoločnosti takisto formujú sociálne vzťahy: neexistencia napätia, rovnosť medzi sociálnymi skupinami a pocit dôvery medzi ľuďmi.


  K dispozícii na stiahnutie v 25 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár