Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Aktualizované
12 február 2014
Zverejnené
4 február 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Prevziať

Zhrnutie

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences acRead more
Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
Read less

Formáty

 • Správa

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13641
  Catalogue info

  Kvalita života v Európe: trendy v rokoch 2003 až 2012

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Nadácia Eurofound uskutočnila Európsky prieskum kvality života (EQLS) v rokoch 2003, 2007 a 2011. V tejto správe sa porovnávajú výsledky z uvedených troch vĺn, aby sa poskytli dôkazy o trendoch a zmenách v kvalite života Európanov v uplynulom desaťročí. Skúma sa v nej aj to, či sa rozdiely medzi členskými štátmi EÚ znížili alebo zostali stabilné. Jedným zo zistení je, že subjektívny blahobyt zostal v rámci EÚ ako celku stabilný, ale takisto sa zistilo, že v dôsledku hospodárskej krízy vzrástli finančné problémy v domácnostiach. V správe sa navrhuje aktívnejší prístup k sociálnej ochrane, pretože nižší príjem domácností má výrazný negatívny vplyv na kvalitu života, a to osobitne platí počas hospodárskeho poklesu.


  K dispozícii na stiahnutie v 24 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár