Representativeness of the social partners in the European cross-industry social dialogue

Report
Zverejnené
18 marec 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

This study aims to provide an overview of European social partners at the cross-industry level. In common with all the studies in the representativeness study series, it adopts both a bottom-up and a top-down approach. It therefore includes all social partner organisations which are involved in cRead more

This study aims to provide an overview of European social partners at the cross-industry level. In common with all the studies in the representativeness study series, it adopts both a bottom-up and a top-down approach. It therefore includes all social partner organisations which are involved in cross-industry industrial relations within each country, including those engaged in collective bargaining, as well as those which take part in consultations on economic and social policies. At the same time, it covers all member organisations of the relevant EU-level social partner organisations which are currently involved in EU cross-industry social dialogue. These include, BUSINESSEUROPE, UEAPME and CEEP on the employer side and ETUC, EUROCADRES and CEC on the employee side. In terms of countries, the study covers all 28 EU Member States.

Read less

Formáty

 • Správa

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef131001
  Catalogue info

  Reprezentatívnosť sociálnych partnerov v rámci európskeho sociálneho dialógu na medziodvetvovej úrovni

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Cieľom tejto štúdie o reprezentatívnosti je určiť príslušné vnútroštátne medziodvetvové a európske subjekty v oblasti tripartitných vzťahov na medziodvetvovej úrovni. Podnet uskutočniť sériu štúdií o reprezentatívnosti vyplýva z cieľa Európskej komisie určiť reprezentatívne združenia sociálnych partnerov, s ktorými sa má konzultovať podľa ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Táto štúdia je preto navrhnutá tak, aby poskytla základné informácie potrebné na podporu európskeho sociálneho dialógu na medziodvetvovej úrovni.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • National contributions

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár