Impact of the crisis on industrial relations and working conditions in Europe

Report
Zverejnené
22 apríl 2014
pdf
Formáty
Executive summary in 24 languages
Prevziať

Zhrnutie

This report maps the impact of the global financial, economic and public debt crisis on industrial relations and working conditions at national level in the EU Member States from 2008 to end 2012. The impact of the crisis on industrial relations is mapped with regard to the Read more
This report maps the impact of the global financial, economic and public debt crisis on industrial relations and working conditions at national level in the EU Member States from 2008 to end 2012. The impact of the crisis on industrial relations is mapped with regard to the actors, processes and outcomes. Working conditions, covering the EU27 and Norway, maps the impact on employment conditions, working time arrangements and work–life balance, work organisation and psychosocial risks and on health and well-being at work. It uses comparative national-level information and data from Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) and European Quality of Life Survey (EQLS), the European Social Survey (ESS) and the EU Labour Force Surveys (EU LFS).
Read less

Formáty

 • Správa

  Referenčné č.: 
  ef1398
  Catalogue info

  Impact of the crisis on industrial relations and working conditions in Europe

  This report maps the impact of the global financial, economic and public debt crisis on industrial relations and working conditions at national level in the EU Member States from 2008 to end 2012. The impact of the crisis on industrial relations is mapped with regard to the actors, processes and outcomes. Working conditions, covering the EU27 and Norway, maps the impact on employment conditions, working time arrangements and work–life balance, work organisation and psychosocial risks and on health and well-being at work. It uses comparative national-level information and data from Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) and European Quality of Life Survey (EQLS), the European Social Survey (ESS) and the EU Labour Force Surveys (EU LFS).

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13981
  Catalogue info

  Vplyv krízy na pracovnoprávne vzťahy a pracovné podmienky v Európe

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Kríza, ktorá zasiahla celosvetové aj európske hospodárstvo, spôsobila v členských štátoch EÚ a v Nórsku v rokoch 2008 – 2012 výrazné zmeny týkajúce sa vzťahov medzi sociálnymi partnermi a pracovných podmienok. Z hľadiska vzťahov medzi sociálnymi partnermi sa v mnohých krajinách urýchlil trend decentralizácie kolektívneho vyjednávania, pričom bola ohrozená samotná kolektívna zmluva. Pokiaľ ide o pracovné podmienky, je tu menej práce, menší počet školení a menšia istota zamestnania. K dispozícii je aj menej možností a znížila sa profesionálna mobilita. Za zmienku stojí skutočnosť, že pokiaľ ide o pracovné podmienky, zmeny sa týkali viac mužov ako žien, čiastočne aj z dôvodu konkrétneho vplyvu na odvetvia výroby a stavebníctva, v ktorých pracujú prevažne muži. Pokiaľ ide o pozitívne zmeny, zvýšila sa spokojnosť s prácou a negatívny vplyv rastúcej nestability zamestnania kompenzovala spokojnosť s tým, že má človek prácu.


  K dispozícii na stiahnutie v 24 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár