Pay in Europe in the 21st century

Report
Zverejnené
13 apríl 2014
pdf
Formáty

Zhrnutie

 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the EuRead more
 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  188
  Referenčné č.: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Katalógové č.: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  ef13881
  Catalogue info

  Odmeňovanie v Európe v 21. storočí

  Autor(-i): 
  Eurofound
  Na problematiku miezd sa sústreďuje osobitná pozornosť na európskej úrovni od nástupu hospodárskej krízy, pričom do popredia vystupuje otázka mechanizmov stanovovania miezd, ktorú je potrebné prediskutovať. Režimy vyjednávania o mzdách zostávajú vcelku stabilné, najvýraznejšie zmeny však prebiehajú v tých členských štátoch, ktoré boli najviac zasiahnuté hospodárskou krízou. Táto správa poskytuje porovnávací časový sled výsledkov vyjednávania o mzdách v členských štátoch EÚ a Nórsku. Prezentuje sa v nej a rozoberá vývoj v oblasti odmeňovania na pozadí jednotlivých režimov vyjednávania o mzdách a skúmajú sa väzby medzi odmeňovaním a vývojom produktivity (z hľadiska nominálnych a reálnych jednotkových nákladov na prácu). Skúmajú sa v nej tiež potenciálne dôsledky hypotetickej spoločnej európskej politiky minimálnych miezd a odhaduje sa počet a typy pracovníkov, ktorí by mohli byť potenciálne dotknutí v jednotlivých krajinách.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 40.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár