Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages

Report
Zverejnené
19 august 2014
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Zhrnutie

Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses Read more
Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses data from the fifth European Working Conditions Survey to identify such occupations. It finds that workers in mid-skilled manual and lowskilled occupations do quite poorly when it comes to earnings, prospects and intrinsic job quality, and they report relatively low levels of both physical and mental well-being. However, their working time quality is generally good. In contrast, workers in high-skilled occupations do relatively well on almost all job quality indicators, except working time.
Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef14131
  Catalogue info

  Profily zamestnaní v rámci pracovných podmienok: identifikácia skupín s viacerými nevýhodami

  Authors: 
  Eurofound
  Indexy kvality pracovných miest sú zostavené na základe aspektov pracovných podmienok, ako napr. zárobky, vyhliadky, pracovný čas a vnútorná kvalita pracovných miest (čo zahŕňa kvalifikáciu, samostatnosť, sociálne prostredie, fyzické riziká a náročnosť práce). Zamestnania, v prípade ktorých je kvalita pracovných miest trvale nízka, sú označené ako „zamestnania s viacerými nevýhodami“, kde prevládajú také podmienky, za ktorých je pre ľudí ťažké zotrvať na takýchto pracovných miestach. V tejto správe sa používajú na identifikáciu takýchto zamestnaní údaje z piateho Európskeho prieskumu pracovných podmienok. Zistilo sa, že zamestnanci v manuálnych zamestnaniach so strednou kvalifikáciou a nízkou kvalifikáciou sú na tom dosť zle, pokiaľ ide zárobky, vyhliadky a vnútornú kvalitu pracovných miest a uvádzajú pomerne nízku úroveň fyzickej a psychickej pohody. Kvalita ich pracovného času je však vo všeobecnosti dobrá. Na rozdiel od toho sú zamestnanci v zamestnaniach s vysokou kvalifikáciou na tom pomerne dobre, pokiaľ ide o takmer všetky ukazovatele kvality pracovného miesta okrem pracovného času.  Stiahnuť PDF: SK (pdf 39.35 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár