European Works Council developments before, during and after the crisis

Report
Zverejnené
10 jún 2015
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

European Works Councils (EWCs) provide an important vehicle for transnational information and consultation in multinational companies. This report explores the efforts of 10 EWCs to make these bodies optimally fit for purpose for European company level social dialogue. Looking at the developments in EWCs over a longer period of time gives an insight into the practices and possibilities that are realised in some of the EWCs. Based on these 10 longitudinal case studies, a comparative analysis explores the factors that can influence these developments and assesses the impact of the economic and financial crisis and of the recast directive 2009/38/EC. Other factors, such as company characteristics and whether these can influence developments in the composition or functioning of EWCs, are also examined. 

 • Full report

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15111
  Catalogue info

  Vývoj Európskej zamestnaneckej rady pred krízou, počas nej a po nej

  Authors: 
  Eurofound

  Európske zamestnanecké rady (EZR) poskytujú dôležitý nástroj pre nadnárodné informovanie a konzultácie v nadnárodných spoločnostiach. V tejto správe sa skúma úsilie 10 EZR o to, aby boli tieto orgány optimálne spĺňali svoj účel, ktorým je sociálny dialóg na úrovni európskej spoločnosti. Prehľad vývoja v EZR za dlhšie časové obdobie poskytuje pohľad na postupy a možnosti, ktoré sa realizujú v niektorých z EZR. Na základe týchto 10 dlhodobých prípadových štúdií sa v komparatívnej analýze skúmajú faktory, ktoré môžu tento vývoj ovplyvňovať a posudzuje sa vplyv hospodárskej a finančnej krízy a prepracovaného znenia smernice 2009/38/ES. Zohľadňujú sa aj ďalšie faktory, ako napríklad charakteristika spoločnosti a to, či charakteristika môže mať vplyv na vývoj v zložení alebo fungovaní EZR. V prípade študovaných prípadov však šlo viac o prebiehajúci trend, než o vplyv prepracovaného znenia smernice alebo nedávnej krízy.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár