Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

Report
Zverejnené
11 september 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources,Read more

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes. These features include bargaining level, type and level of coordination, use of opening clauses and the existence of wage pacts. The impact of government intervention through extension and derogation clauses and tripartite councils is also examined. The results of the study indicate that the key institutional variables of the wage-bargaining regime that influence pay outcomes are the type of coordination (how coordination is achieved) and the bargaining level. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  108
  Referenčné č.: 
  EF1533
  ISBN: 
  978-92-897-1391-7
  Katalógové č.: 
  TJ-04-15-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/565998
  Catalogue info

  Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

  National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF15331
  Catalogue info

  Odmeňovanie v Európe v rámci rôznych systémov vyjednávania o mzdách

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Vnútroštátne inštitúcie v oblasti vyjednávania o mzdách sú kľúčové pri dosahovaní výsledkov v oblasti odmeňovania, ktoré napomáhajú zvyšovaniu zamestnanosti a hospodárskemu rastu v kontexte predchádzania makroekonomickým nerovnováham v rámci európskej menovej únie. Pomocou veľkého súboru empirických makroekonomických údajov z množstva zdrojov vrátane nadácie Eurofound a databázy AMECO Európskej komisie sa v tejto správe analyzuje, akým spôsobom inštitucionálne prvky vnútroštátnych systémov vyjednávania o mzdách ovplyvňujú výsledky v oblasti odmeňovania. K týmto prvkom patria úroveň vyjednávania, typ a úroveň koordinácie, používanie úvodných ustanovení a existencia dohôd o mzdách. Skúma sa tiež vplyv vládnych zásahov prostredníctvom ustanovení o predĺžení a výnimkách, ako aj trojstranných dohôd. Z výsledkov tejto štúdie vyplýva, že typ koordinácie (ako sa dosahuje koordinácia) a úroveň vyjednávania predstavujú v rámci systému vyjednávania o mzdách, ktoré majú vplyv na výsledky odmeňovania, hlavné inštitucionálne premenné.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár