Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

Report
Aktualizované
05 august 2015
Zverejnené
09 júl 2015
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs. The analysis finds that the most recent pattern is more downward‑skewed, mainly as a result of stronger growth in less knowledge‑intensive services. The report also summarises the main findings from two other analyses of labour market shifts: one centres on developments in six European countries, while the other focuses on six non-EU countries.

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  EF1516
  ISBN: 
  978-92-897-1380-1
  Catalogue: 
  TJ-AN-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/473689
  Catalogue info

  Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment structure: European Jobs Monitor 2015

  Europe has begun to emerge from the prolonged slump caused by the global financial crisis in 2008 and exacerbated by the euro zone single-currency crisis in 2010–2011. In the last year, aggregate employment levels have risen faster than at any time since 2008. This, the fourth annual European Jobs Monitor report, looks in detail at shifts in the employment structure at Member State and aggregate EU level over 2011–2014. The objective is to assess the extent to which recent shifts are polarising, arising from a decline in mid-paid jobs, or upgrading as a result of growth in high-paid jobs.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15161
  Catalogue info

  Modernizácia alebo polarizácia? Dlhodobé a celosvetové zmeny v štruktúre zamestnanosti: Európsky nástroj na monitorovanie pracovných miest 2015

  Authors: 
  Eurofound

  Európa sa postupne spamätáva z dlhotrvajúcej depresie spôsobenej celosvetovou finančnou krízou v roku 2008 a prehĺbenej krízou jednotnej meny eurozóny v rokoch 2010 až 2011. Minulý rok rástli celkové miery zamestnanosti najrýchlejšie od roku 2008. V tejto správe, ktorá je štvrtou výročnou správou o európskom nástroji na monitorovanie pracovných miest, sa podrobne rozoberajú zmeny v štruktúre zamestnanosti na úrovni členských štátov a na celkovej úrovni EÚ za obdobie rokov 2011 až 2014. Cieľom je posúdiť rozsah, v ktorom sú nedávne zmeny polarizujúce z dôvodu poklesu počtu pracovných miest na strednej platovej úrovni, alebo zlepšujúce v dôsledku rastu dobre platených pracovných miest. Z analýzy vyplýva, že najnovší model je viac zameraný nadol, najmä v dôsledku výraznejšieho rastu služieb menej náročných na znalosti. V správe sú takisto zhrnuté hlavné zistenia z iných dvoch analýz o zmenách na trhu práce. Jedna je zameraná na vývoj v šiestich európskych krajinách a druhá je zameraná na šesť krajín mimo EÚ.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár