Representativeness of the European social partner organisations: Construction sector

Report
Aktualizované
28 september 2015
Zverejnené
23 september 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať
Autor(-i): 
Adam, Georg

Zhrnutie

This study provides information designed to aid the functioning of sectoral social dialogue in the construction sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States (apart from CroatiaRead more

This study provides information designed to aid the functioning of sectoral social dialogue in the construction sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States (apart from Croatia), including membership, role in collective bargaining, social dialogue and public policy, and national and European affiliations; and an overview of the relevant European organisations, in particular their membership composition and capacity to negotiate. The aim of Eurofound’s series of representativeness studies is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies comes from the European Commission’s aim to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Formáty

 • Správa

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF15351
  Catalogue info

  Reprezentatívnosť európskych organizácií sociálnych partnerov: odvetvie stavebníctva

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Cieľom tejto štúdie je poskytnúť informácie potrebné na podporu odvetvového sociálneho dialógu v odvetví stavebníctva v EÚ-27, ktoré sa vzťahujú na všetky členské štáty EÚ okrem Chorvátska (v čase začatia štúdie nebolo členským štátom). Tzv. „štúdie reprezentatívnosti“ sú navrhnuté tak, aby poskytli základné informácie potrebné pre zriadenie a fungovanie výborov pre odvetvový sociálny dialóg na európskej úrovni. Odvetvové výbory pre sociálny dialóg predstavujú mechanizmus, ktorý Komisia používa na konzultácie s vedením a pracovnými silami v súlade s článkom 154 Zmluvy o fungovaní EÚ. Z analýz týkajúcich sa odvetvia stavebníctva v EÚ-27 realizovaných prístupmi zhora nadol a zdola nahor vyplýva, že federácie EFBWW a FIEC by sa v rámci celej EÚ mali považovať za najvýznamnejších zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov v odvetví stavebníctva.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár