Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Aktualizované
19 apríl 2018
Zverejnené
27 marec 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace pRead more

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  160
  Referenčné č.: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Katalógové č.: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF15021
  Catalogue info

  Tretí Európsky prieskum podnikov – postupy na pracovisku: modely, výkonnosť a dobré podmienky

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V roku 2013 prebehla tretia vlna Európskeho prieskumu podnikov nadácie Eurofound. Do prieskumu boli zaradení zástupcovia manažmentu z viac ako 24 000 podnikov. Ak to bolo možné, rozhovory sa uskutočnili aj so zástupcami zamestnancov, a to v 6 800 z týchto podnikov. V prieskume sa zachytávali postupy na pracoviskách z hľadiska organizácie práce, riadenia ľudských zdrojov, priamej účasti a sociálneho dialógu. Po uvedení výsledkov sa v tejto správe potom skúma, ako tieto postupy vzájomne súvisia a ako súvisia s výsledkami podnikov a zamestnancov. Podľa celkových zistení podniky, ktoré používali spoločné rozhodovanie zamestnancov a riadiacich pracovníkov o každodenných úlohách, majú mierne štruktúrovanú vnútornú organizáciu, do riadenia ľudských zdrojov investujú v obmedzenej miere, ale majú rozsiahle postupy pre priamu účasť, dosahujú najlepšie výsledky z hľadiska výkonnosti podniku, ako aj dobrých podmienok na pracoviskách.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Company Surveys

  The European Company Survey (ECS) is carried out every four to five years since its inception in 2004–2005, with the latest edition in 2019. The survey is designed to provide information on workplace practices to develop and evaluate socioeconomic policy in the EU. It covers issues around work organisation, working time arrangements and work–life balance, flexibility, workplace innovation, employee involvement, human resource management, social dialogue, and most recently also skills use, skills strategies and digitalisation.

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár