Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

Report
Aktualizované
19 január 2016
Zverejnené
14 december 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction betweRead more

This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees. The study builds on the survey data from the Eurofound Third European Company Survey Overview report and focuses on how direct and indirect employee participation are related to each other and to national-level industrial relations characteristics. It establishes which practices of employee participation are beneficial both for the establishment and the employees. It finds that more extensive forms of direct and indirect employee participation are associated with positive establishment outcomes. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  86
  Referenčné č.: 
  EF1545
  ISBN: 
  978-92-897-1404-4
  Katalógové č.: 
  TJ-02-15-588-EN-C
  DOI: 
  10.2806/771155
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Direct and indirect employee participation

  This report studies practices in EU establishments for direct and indirect employee participation in decision-making. Indirect employee participation is the involvement of employee representatives in decision-making processes, while direct employee participation describes direct interaction between employers and employees.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF15451
  Catalogue info

  Tretí európsky prieskum podnikov – Priama a nepriama participácia zamestnancov

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V tejto správe sa skúmajú postupy v podnikoch EÚ v prípade priamej a nepriamej participácie zamestnancov na rozhodovaní. Nepriama participácia zamestnancov znamená účasť zástupcov zamestnancov na rozhodovacích procesoch a priama participácia zamestnancov predstavuje priamu interakciu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Štúdia je založená na údajoch zo súhrnnej správy nadácie Eurofound týkajúcej sa tretieho európskeho prieskumu podnikov so zameraním na to, aká je vzájomná súvislosť medzi priamou a nepriamou participáciou zamestnancov a charakteristikami pracovnoprávnych vzťahov na vnútroštátnej úrovni. Uvádza sa v nej, ktoré postupy participácie zamestnancov sú prínosné pre podnik i pre zamestnancov. Konštatuje sa v nej, že rozšírenejšie formy priamej a nepriamej participácie zamestnancov sa spájajú s pozitívnymi výsledkami podniku.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár