New forms of employment

Report
Aktualizované
21 október 2015
Zverejnené
12 marec 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifiesRead more

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. While there is wide diversity in terms of their characteristics and employment relationship, all the forms aim to increase flexibility for employers and/or employees. Although some have the potential to benefit employers and employees equally, in a few cases concerns have been raised about their impact on working conditions and the labour market. The report concludes with recommendations about the need to raise awareness of the potential problems and establish safety nets for workers. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  168
  Referenčné č.: 
  EF1461
  ISBN: 
  978-92-897-1594-2
  Katalógové č.: 
  TJ-02-17-722-EN-N
  DOI: 
  10.2806/937385
  Catalogue info

  New forms of employment

  Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF14611
  Catalogue info

  Nové formy zamestnávania

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V rámci Európy sa objavujú nové formy zamestnávania, ktoré sa v mnohých smeroch líšia od tradičných  štandardných alebo neštandardných zamestnaní. Niektoré premieňajú vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, niektoré menia organizáciu práce a rozvrhnutia práce, a niektoré robia oboje. Tento projekt identifikoval deväť foriem zamestnávania, ktoré sa približne od roku 2000 objavujú ako nové alebo sa ich dôležitosť zvyšuje. I keď sú rôznorodé, všetky zvyšujú flexibilitu pre zamestnávateľov alebo zamestnancov alebo pre oboch. Niektoré z nich majú potenciál byť prospešné rovnako pre zamestnávateľov aj zamestnancov, ale niektoré vyvolávajú obavy vo vzťahu k ich vplyvu na pracovné podmienky a trh práce. Táto správa poskytuje politické odporúčania na zvýšenie povedomia o potenciálnych problémoch a vytvorenie záchranných sociálnych sietí pre zamestnancov.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Working papers

  Related working papers

  • Hewlett-Packard Norway
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Rosenvinge Ervik, Marthe
   Number of pages
   9
   Referenčné č.
   WPEF15033
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   20
   Referenčné č.
   WPEF15065
  • AGZ Südbrandenburg
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   13
   Referenčné č.
   WPEF15001
  • Fédération Isocel
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Lang, Carole
   Number of pages
   9
   Referenčné č.
   WPEF15012
  • Gorizia municipality
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Rustico, Lisa
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15044
  • Adtriboo.com
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   12
   Referenčné č.
   WPEF15023
  • Plant nursery
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Caicedo, Elma; Melkūnaitė, Laura
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15055
  • Faculty of Social Sciences at the University of Ljubljana
   Case study
   21 október 2015
   Number of pages
   9
   Referenčné č.
   WPEF15034
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   12
   Referenčné č.
   WPEF15066
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   18
   Referenčné č.
   WPEF15002
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Lang, Carole; Turlan, Frédéric; Bruggeman, Frédéric
   Number of pages
   26
   Referenčné č.
   WPEF15013
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Rustico, Lisa
   Number of pages
   11
   Referenčné č.
   WPEF15045
  • Academy of Ideas
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Romele, Linda
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15024
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Caicedo, Elma; Gineikytė, Vaida
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15056
  • Engbergs Transportsystem
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   6
   Referenčné č.
   WPEF15035
  • Exploring the transferability of the employment form
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   11
   Referenčné č.
   WPEF15067
  • Job’ Ardent
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   9
   Referenčné č.
   WPEF15003
  • Two IT firms
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Gábor, Kártyás; Pázmány, Péter
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15014
  • Slivers of Time
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Grimshaw, Damian; Cartwright, Jo
   Number of pages
   14
   Referenčné č.
   WPEF15046
  • Idea Hunting
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Perista, Heloísa; Carrilho, Paula
   Number of pages
   9
   Referenčné č.
   WPEF15025
  • Plastic packaging company
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Gábor, Kártyás; Pázmány, Péter
   Number of pages
   9
   Referenčné č.
   WPEF15057
  • Office of Town District Prague 9
   Case study
   21 október 2015
   Number of pages
   8
   Referenčné č.
   WPEF15036
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Ramioul, Monique; Naedenoen, Frédéric
   Number of pages
   19
   Referenčné č.
   WPEF15004
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Gábor, Kártyás; Pázmány, Péter
   Number of pages
   20
   Referenčné č.
   WPEF15015
  • Local government contracting of social care
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Rubery, Jill; Johnson, Mathew
   Number of pages
   17
   Referenčné č.
   WPEF15047
  • Amazon Mechanical Turk
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Bergvall-Kareborn, Birgitta; Howcroft, Debra
   Number of pages
   12
   Referenčné č.
   WPEF15026
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Gábor, Kártyás; Pázmány, Péter
   Number of pages
   15
   Referenčné č.
   WPEF15058
  • Personal Connect and Manpower
   Case study
   21 október 2015
   Number of pages
   7
   Referenčné č.
   WPEF15005
  • Lingjob
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Caicedo, Elma; Gineikytė, Vaida
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15016
  • Taskhub
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Bergvall-Kareborn, Birgitta; Howcroft, Debra
   Number of pages
   11
   Referenčné č.
   WPEF15027
  • Clock Advertising
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Presada, Florina
   Number of pages
   9
   Referenčné č.
   WPEF15059
  • University Medical Centre Ljubljana
   Case study
   21 október 2015
   Number of pages
   8
   Referenčné č.
   WPEF15038
  • Human Garden and Nemos Sokolov
   Case study
   21 október 2015
   Number of pages
   7
   Referenčné č.
   WPEF15006
  • Textilcord and SolarWood
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Flipo, Aurore; Turlan, Frédéric
   Number of pages
   7
   Referenčné č.
   WPEF15017
  • Werkheim
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   11
   Referenčné č.
   WPEF15049
  • Grontmij
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Nielsen, Helle Ourø; Høgenhaven Larsen, Sanna
   Number of pages
   8
   Referenčné č.
   WPEF15028
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Presada, Florina
   Number of pages
   12
   Referenčné č.
   WPEF15060
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Number of pages
   7
   Referenčné č.
   WPEF15039
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Number of pages
   6
   Referenčné č.
   WPEF15007
  • ArcelorMittal
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Flipo, Aurore
   Number of pages
   11
   Referenčné č.
   WPEF15018
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   12
   Referenčné č.
   WPEF15050
  • Suomen Pienyrittäjäin Mainostoimisto
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Vesala, Hanne
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15029
  • Company Case Study Ireland
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   O’Brien, Nolan
   Number of pages
   7
   Referenčné č.
   WPEF15061
  • Hospital Piešťany
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Kahancová, Marta; Sedláková, Mária
   Number of pages
   9
   Referenčné č.
   WPEF15040
  • Andelslag Labour Pool
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Vesala, Hanne
   Number of pages
   12
   Referenčné č.
   WPEF15008
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Lang, Carole
   Number of pages
   7
   Referenčné č.
   WPEF15019
  • Utopic_US
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   13
   Referenčné č.
   WPEF15051
  • Microsoft Hellas
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Lampousaki, Sofia
   Number of pages
   8
   Referenčné č.
   WPEF15030
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   O’Brien, Nolan
   Number of pages
   8
   Referenčné č.
   WPEF15062
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Kahancová, Marta; Sedláková, Mária
   Number of pages
   13
   Referenčné č.
   WPEF15041
  • AdPartners
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Flipo, Aurore
   Number of pages
   8
   Referenčné č.
   WPEF15009
  • Topdesigner.cz
   Case study
   21 október 2015
   Number of pages
   7
   Referenčné č.
   WPEF15020
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Number of pages
   11
   Referenčné č.
   WPEF15052
  • Belam Riga
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Romele, Linda
   Number of pages
   7
   Referenčné č.
   WPEF15031
  • Anonymous care organisations
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Rossen, Lieselotte; Warmerdam, John; Vermeulen, Hedwig
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15063
  • Landelijk Dienstencoöperatief
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Ramioul, Monique; Van Peteghem, Jan
   Number of pages
   12
   Referenčné č.
   WPEF15042
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Lang, Carole
   Number of pages
   11
   Referenčné č.
   WPEF15010
  • Clickworker
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Westhäußer, Katharina
   Number of pages
   14
   Referenčné č.
   WPEF15021
  • West SA
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Kyriakidou, Olivia
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15053
  • YoungCapital
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Rossen, Lieselotte; Warmerdam, John; Vermeulen, Hedwig
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15032
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Rossen, Lieselotte; Warmerdam, John; Vermeulen, Hedwig
   Number of pages
   15
   Referenčné č.
   WPEF15064
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Van Peteghem, Jan; Ramioul, Monique
   Number of pages
   15
   Referenčné č.
   WPEF15043
  • Groupement d’employeurs Île de Noirmoutier–Île d’Yeu
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Lang, Carole
   Number of pages
   10
   Referenčné č.
   WPEF15011
  • Boblr
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Nielsen, Helle Ourø; Høgenhaven Larsen, Sanna
   Number of pages
   7
   Referenčné č.
   WPEF15022
  • Policy analysis
   Case study
   21 október 2015
   Autor(-i)
   Kyriakidou, Olivia
   Number of pages
   13
   Referenčné č.
   WPEF15054
 • Case studies

  The ‘New forms of employment’ report is based on 67 individual case studies from across Europe that represent a variety of employment forms. The cases studies either deal with a specific employer-worker relationship or comprise a policy analysis (legislation or collective agreement, public support instrument). The list below details the case studies. For the report on strategic employee sharing, the case studies on the policy analysis in Germany, Belgium, France, Hungary and Austria for this employment form have been updated, and an additional case study on Ireland has been conducted.

  No. Employment form Country Type of case study
  1 Employee sharing Germany AGZ Südbrandenburg
  2 Employee sharing Germany Policy analysis
  3 Employee sharing Belgium JobArdent
  4 Employee sharing Belgium Policy analysis
  5 Interim management Czech Republic Personal Connect and Manpower
  6 Interim management Czech Republic Human Garden and Nemos Sokolov
  7 Employee sharing Czech Republic Policy analysis
  8 Employee sharing Finland Andelslag
  9 Collaborative employment France AdPartners
  10 Collaborative employment France Policy analysis
  11 Employee sharing France Île de Noirmoutier - Île d'Yeu
  12 Employee sharing France Fédération Isocel
  13 Employee sharing France Policy analysis
  14 Employee sharing Hungary Two IT firms
  15 Employee sharing Hungary Policy analysis
  16 Platform work Lithuania LingJob
  17 Employee sharing Luxembourg Textilcord and SolarWood
  18 Employee sharing Luxembourg ArcelorMittal
  19 Employee sharing Luxembourg Policy analysis
  20 Platform work Czech Republic Topdesigner.cz
  21 Platform work Germany Clickworker
  22 Platform work Denmark Boblr
  23 Platform work Spain Adtriboo
  24 Platform work Latvia Academy of Ideas
  25 Platform work Portugal Idea Hunting
  26 Platform work United Kingdom Amazon Mechanical Turk
  27 Platform work United Kingdom Taskhub
  28 ICT-based mobile work Denmark Grontmij
  29 ICT-based mobile work Finland Suomen Pienyrittäjäin Mainostoimisto
  30 ICT-based mobile work Greece Microsoft Hellas
  31 ICT-based mobile work Latvia Belam-Riga
  32 ICT-based mobile work The Netherlands YoungCapital
  33 ICT-based mobile work Norway Hewlett-Packard Norway
  34 ICT-based mobile work Slovenia Faculty of Social Sciences at the University of Ljubljana
  35 ICT-based mobile work Sweden Engbergs Transportsystem
  36 Job sharing Czech Republic Town District Prague 9
  37 Job sharing Poland Krakow Regional Labour Office
  38 Job sharing Slovenia University Medical Centre Ljubljana
  39 Job sharing Slovenia Policy analysis
  40 Casual work Slovakia Piešťany Hospital
  41 Job sharing, casual work Slovakia Policy analysis
  42 Voucher-based work Belgium Landelijk Dienstencoöperatief
  43 Voucher-based work Belgium Policy analysis
  44 Voucher-based work Italy Municipality of Gorizia
  45 Voucher-based work Italy Policy analysis
  46 Casual work United Kingdom Slivers of Time
  47 Casual work United Kingdom Local government contracting of social care
  48 Casual work United Kingdom Policy analysis
  49 Collaborative employment Germany Werkheim Hamburg
  50 Collaborative employment Germany Policy analysis
  51 Collaborative employment Spain Utopic_US
  52 Collaborative employment Spain Policy analysis
  53 Voucher-based work Greece West SA
  54 Voucher-based work Greece Policy analysis
  55 Voucher-based work Lithuania Plant nursery
  56 Voucher-based work Lithuania Policy analysis
  57 Casual work Hungary Plastic packaging company
  58 Casual work Hungary Policy analysis
  59 Casual work Romania Clock Advertising
  60 Casual work Romania Policy analysis
  61 Casual work Ireland Company case study
  62 Casual work Ireland Policy analysis
  63 Casual work The Netherlands Childcare company
  64 Casual work The Netherlands Policy analysis
  65 Employee sharing Austria Policy analysis
  66 Voucher-based work Austria Policy analysis
  67 Employee sharing Ireland Exploring the transferability of the employment form

Case studies published alongside this report have not been subject to the full Eurofound evaluation, editorial and publication process.

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár