Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Zverejnené
29 október 2015
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of joRead more

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  132
  Referenčné č.: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Katalógové č.: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF15441
  Catalogue info

  Zlepšenie pracovných podmienok v povolaniach s viacerými znevýhodneniami

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V tejto správe sa skúmajú pracovné podmienky pracovníkov – najmä stredne až nízko kvalifikovaných a nekvalifikovaných – v povolaniach , v prípade ktorých sa zistila nízka úroveň kvality pracovných miest meraná pomocou štyroch kľúčových ukazovateľov: príjem, vyhliadky, pracovný čas a inherentná kvalita pracovného miesta. Následné vplyvy zlej kvality pracovných miest a neprijateľných pracovných podmienok na týchto pracovníkov sú významné z hľadiska psychosociálneho a fyzického zdravia, bezpečnosti práce, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, kariéry a v konečnom dôsledku udržateľnosti ich práce. Na základe údajov z Európskeho prieskumu pracovných podmienok z roku 2010 a zisťovania pracovných síl z roku 2013 sa v správe uvádzajú príklady iniciatív, politík a opatrení v rámci 28 členských štátov EÚ, ktoré sú zamerané na celkové zlepšenie pracovných podmienok v týchto znevýhodnených povolaniach.  

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár