Estimating labour market slack in the European Union

Report
Zverejnené
18 júl 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who Read more

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  56
  Referenčné č.: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Katalógové č.: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF17111
  Catalogue info

  Odhadovanie nevyužitých pracovných síl na trhu práce v Európskej únii

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Nevyužitie pracovných síl na trhu práce je rozdiel medzi objemom práce požadovaným zamestnancami a skutočným objemom práce, ktorý je k dispozícii. Najdôležitejším ukazovateľom nevyužitia pracovných síl je miera nezamestnanosti, ale ak sa zameriavame len na ňu, zabúdame na na štyri pätiny ľudí bez práce, ktorí sú skôr neaktívni ako nezamestnaní. Mnoho ľudí v tejto skupine je nejakým spôsobom spojených s trhom práce – chceli by pracovať, hľadajú si zamestnanie alebo sú k dispozícii na prácu. Okrem toho by mnohí zamestnanci na kratší pracovný čas chceli pracovať dlhšie. Cieľom tejto správy je vypracovať lepší odhad nevyužitých pracovných síl s použitím údajov výberového zisťovania pracovných síl v EÚ, čo umožňuje identifikovať a kvantifikovať  zamestnancov nedobrovoľne pracujúcich na kratší pracovný čas a neaktívnych ľudí, ktorí sú určitým spôsobom spojení s trhom práce. Autori vypočítali, že široká kategória nevyužitých pracovných síl v roku 2015 zahŕňala asi 50 miliónov ľudí a že nevyužívanie pracovných síl v reakcii na oživenie klesá pomalšie než nezamestnanosť.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár