Living conditions and quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Aktualizované
12 júl 2018
Zverejnené
23 január 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from prevRead more

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  122
  Referenčné č.: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Katalógové č.: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF17331
  Catalogue info

  Európsky prieskum kvality života za rok 2016

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Na štvrtom kole európskeho prieskumu kvality života v poslednom štvrťroku 2016 sa zúčastnilo takmer 37 000 osôb z 33 európskych krajín (28 členských štátov EÚ a 5 kandidátskych krajín). V tejto súhrnnej správe sa prezentujú zistenia týkajúce sa členských štátov EÚ. Využívajú sa v nej informácie z predchádzajúcich kôl, ako aj ďalší výskum s cieľom zaoberať sa trendmi v kvalite života na pozadí meniaceho sa sociálneho a hospodárskeho profilu európskych štátov. Desať rokov po svetovej hospodárskej kríze zoširoka skúma blahobyt a kvalitu života vrátane kvality spoločnosti a verejných služieb. Výsledky naznačujú, že medzi krajinami naďalej pretrvávajú v mnohých aspektoch rozdielnosti, ktorých opis je však komplexnejší. Každý členský štát má určité silné stránky spojené s konkrétnymi aspektmi blahobytu, ale viaceré znevýhodnenia sa v niektorých spoločnostiach prejavujú výraznejšie než v iných a vo všetkých krajinách naďalej pretrvávajú významné sociálne nerovnosti. 

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Working papers

  Related working papers

  • European Quality of Life Survey 2016: Quality Assessment
   Working paper
   12 júl 2018
   Autor(-i)
   de Jong, Julie; Cibelli Hibben, Kristen
   Referenčné č.
   WPEF18059
   Observatory
   EurLIFE
  • European Quality of Life Survey 2016: Technical and fieldwork report
   Working paper
   8 marec 2018
   Autor(-i)
   Kantar Public
   Referenčné č.
   WPEF18016
   Observatory
   EurLIFE

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár