Innovative changes in European companies

Report
Aktualizované
26 jún 2017
Zverejnené
22 jún 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new oRead more

Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change. It also explores links between innovation and company performance and workplace well-being, and examines the role of social dialogue in enhancing performance, well-being and innovation. The use of monitoring instruments for internal quality and external developments turned out to be among the strongest determinants of overall innovation; the degree of workers’ autonomy was another important factor. The probability of innovation is boosted when strong work organisation structures are combined with direct employee participation – for instance, involvement in solving problems or improving the quality of production. 
 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  96
  Referenčné č.: 
  EF1707
  ISBN: 
  978-92-897-1578-2
  Katalógové č.: 
  TJ-04-17-363-EN-N
  DOI: 
  10.2806/536983
  Catalogue info

  Innovative changes in European companies

  Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF17071
  Catalogue info

  Inovatívne zmeny v európskych podnikoch

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Inovácia sa vo svojich rôznych formách považuje za dôležitý stimul pre lepšiu konkurencieschopnosť, produktivitu a rastový potenciál podnikov. Vďaka inovovaniu svojich výrobkov, ako aj postupov a procesov na pracovisku môžu mať európske pracoviská lepšiu šancu konkurovať na medzinárodnej úrovni.

  V tejto správe sú kriticky rozobrané spoločné pojmy inovácie a skúmajú sa v nej väzby medzi inováciou, postupmi, výkonnosťou a dobrými podmienkami na pracovisku v rámci EÚ 28. Skúmajú sa najmä súvislosti medzi inovatívnym správaním podnikov a vykonávaním súborov postupov na pracovisku. V správe sa takisto skúma úloha sociálneho dialógu v pretavení inovačných postupov na pracovisku do vyšších úrovní výkonnosti a dobrých podmienok.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár