Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Zverejnené
14 december 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2Read more

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

Read less

Formats and languages

 • Správa

  Počet strán: 
  94
  Referenčné č.: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Katalógové č.: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF17291
  Catalogue info

  Dlhodobo nezamestnaní mladí ľudia: charakteristiky a politické riešenia

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Aj keď sa situácia mladých ľudí na pracovnom trhu od roku 2014 výrazne zlepšila, jedným z následkov nedávnej hospodárskej krízy je veľká skupina dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, ktorá predstavuje takmer jednu tretinu mladých ľudí bez práce. V tejto správe sa poskytuje aktualizovaný profil pracovného trhu mladých ľudí v roku 2016 a opisujú sa v nej trendy za posledných desať rokov. Skúmajú sa v nej kľúčové faktory dlhodobej nezamestnanosti na sociodemografickej, ako aj na makroekonomickej úrovni. Ďalej sa v nej predkladajú dôkazy o vážnych dôsledkoch, ktoré na mladých ľuďoch zanecháva dlhšie obdobie bez zamestnania, napríklad skodlivý vplyv na príjem a výber povolania, ako aj na ďalšie aspekty životnej pohody mladých ľudí. V závere správy sa prezentujú vybrané politické opatrenia, ktoré v nedávnej minulosti vykonalo desať členských štátov, s cieľom predísť dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí alebo, ak už sú v tejto situácii, opätovne ich začleniť na pracovný trh alebo do vzdelávania.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár