Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

Report
Aktualizované
20 jún 2019
Zverejnené
15 február 2017
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of nationRead more

New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of national studies from 15 countries, plus the European Working Conditions Survey, to consider the effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM) on the world of work. The report shows that this work arrangement is growing in most countries. Positive effects of T/ICTM usually include a shortening of commuting time, greater working time autonomy, better overall work–life balance, and higher productivity. At the same time, disadvantages include its tendency to lengthen working hours, to create interference between work and personal life, and to result in work intensification, which can lead to high levels of stress with negative consequences for workers’ health and well-being. The ambiguous and even contradictory effects of T/ICTM on working conditions represent a current, real-world example about the challenges of the future of work. A range of policy suggestions to improve T/ICTM are made on the basis of the findings.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  80
  Referenčné č.: 
  EF1658
  ISBN: 
  978-92-897-1569-0
  Katalógové č.: 
  TJ-06-16-316-EN-N
  DOI: 
  10.2806/372726
  Catalogue info

  Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

  New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of national studies from 15 countries, plus the European Working Conditions Survey, to consider the effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM) on the world of work.

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva. http://eurofound.link/ef1658

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF16581
  Catalogue info

  Práca kedykoľvek a kdekoľvek a jej vplyv na svet práce

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Nové informačné a komunikačné technológie priniesli revolúciu v práci a živote 21. storočia. Neustála konektivita, ktorú umožňujú tieto zariadenia, povoľuje vykonávanie prác kedykoľvek a kdekoľvek. Táto spoločná správa ILO a Eurofoundu sumarizuje poznatky z národných štúdií z 15 krajín plus európskeho prieskumu pracovných podmienok, aby zvážila dôsledky práce na diaľku a IKT mobilnej práce (T/IKTM) na svet práce. Správa ukazuje, že toto pracovné usporiadanie je na vzostupe vo väčšine krajín. Jej pozitívne účinky zahŕňajú zníženie času na dochádzanie, väčšiu autonómiu pracovnej doby, celkovo lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a vyššiu produktivitu. Medzi uvádzané nevýhody patrí dlhšia pracovná doba, prekrývanie práce a osobného života a intenzifikácia práce, čo môže viesť k vysokej úrovni stresu – s negatívnymi dôsledkami pre zdravie pracovníkov a ich pohodu. Tieto nejednoznačné a dokonca protichodné účinky T/IKTM na pracovné podmienky ilustrujú súčasný, každodenný stav týkajúci sa výziev pre budúcnosť práce. Na základe týchto zistení sa vykonáva rad návrhov politík s cieľom zlepšiť T/IKTM.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Working papers

  Related working papers

  • Further exploring the working conditions of ICT-based mobile workers and home-based teleworkers
   Working paper
   20 jún 2019
   Number of pages
   63
   Referenčné č.
   WPEF18007

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár