Employment and labour markets

Concept and practice of a living wage

Report
Aktualizované
3 december 2018
Zverejnené
30 november 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have deRead more

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  72
  Referenčné č.: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Katalógové č.: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF180641
  Catalogue info

  Koncepcia a prax životného minima

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Životné minimum sa definuje ako výška príjmu, ktorá umožňuje zamestnancovi základnú avšak sociálne prijateľnú životnú úroveň. Počas posledných desaťročí sa niekoľko málo iniciatív objavilo predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách vrátane Spojeného kráľovstva a Írska. Tieto iniciatívy vznikli ako odpoveď na neprimeranosť príjmov mnohých domácností, ktorých členovia pracujú, ktoré sú závislé od platných zákonom stanovených minimálnych miezd. Stanovili metodiku výpočtu mzdy, ktorá by jej príjemcom a osobám od nich závislým umožnila žiť dôstojný život, a to v súlade s ustanoveniami o spravodlivej mzde, ktoré sú súčasťou európskeho piliera sociálnych práv prijatého v roku 2017. Cieľom tejto správy je poskytnúť politickým orgánom praktickú príručku týkajúcu sa koncepcie životného minima.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár