Industrial relations and social dialogue

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Aktualizované
1 máj 2018
Zverejnené
6 marec 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendationsRead more

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. 

A new version of this report was published on 1 May 2018.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  52
  Referenčné č.: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Katalógové č.: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF180281
  Catalogue info

  Zapojenie národných sociálnych partnerov do európskeho semestra 2017: Postupy sociálneho dialógu

  V najnovšom cykle európskeho semestra, ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2016 – 2017, sa poukázalo na celý rad otázok týkajúcich sa kvality zapojenia sociálnych partnerov do vypracovania národného programu reforiem na rok 2017 (NPR) , ako aj do realizácie odporúčaní pre konkrétne krajiny. Táto správa sa zaoberá rôznymi postupmi sociálneho dialógu v členských štátoch EÚ a úlohou, ktorú zohrávajú vnútroštátne orgány pri zapájaní zamestnávateľov a odborových zväzov do reforiem politík. Aj keď sa zaznamenali určité zlepšenia, existujúce výzvy a obmedzenia, ako napr. nedostatočný čas vyhradený na konzultácie a nedostatočné zviditeľnenie, je potrebné riešiť s cieľom posilniť efektívnu účasť sociálnych partnerov na európskom semestri.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár