Industrial relations and social dialogue

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Aktualizované
9 január 2019
Zverejnené
21 december 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in teRead more

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  62
  Referenčné č.: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Katalógové č.: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF180331
  Catalogue info

  Meranie rôznorodosti pracovnoprávnych vzťahov v Európe: kvantitatívna analýza

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V predchádzajúcom výskume nadácie Eurofound sa identifikovali štyri kľúčové dimenzie pracovnoprávnych vzťahov: priemyselná demokracia, konkurencieschopnosť priemyslu, sociálna spravodlivosť a kvalita práce a zamestnania. Podstatou správy je vypracovanie súboru ukazovateľov na meranie výkonnosti jednotlivých krajín v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v týchto štyroch dimenziách a vypracovanie typológie systémov pracovnoprávnych vzťahov, aby bolo možné uskutočniť analýzu trendov v jednotlivých krajinách. Správa sa osobitne zameriava na priemyselnú demokraciu považovanú v tejto súvislosti za základnú dimenziu pracovnoprávnych vzťahov a najprijateľnejší model riadenia práce a zamestnania.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár