Quality of life

Social cohesion and well-being in Europe

Report
Zverejnené
12 november 2018
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of different social groups. The analysis looks at how perceived levels of societal tensions have changed in European societies over time (2003–2016). It also examines which dimensions of social cohesion are most important for individual well-being. The report is based on data from Eurofound’s European Quality of Life Survey 2016, the fourth survey since 2003.

 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF180351
  Catalogue info

  Sociálna súdržnosť a spokojnosť v Európe

  Authors: 
  Eurofound

  V posledných rokoch sa často tvrdilo, že sociálna súdržnosť, sociálne spojivo našich spoločností, upadá. Táto správa obsahuje empirické skúmanie platnosti tohto alarmujúceho názoru a posudzuje sa v nej dôležitosť sociálnej súdržnosti v tom, ako občania hodnotia svoju kvalitu života. Je založená na údajoch z troch najnovších kôl európskeho prieskumu kvality života (EQLS) vykonaného nadáciou Eurofound v rokoch 2007, 2011 a 2016, pričom sa v nej posudzuje súčasná úroveň sociálnej súdržnosti v EÚ a jej vývoj v priebehu času. Je zameraná na skupiny, ktoré sú ohrozené zažívaním nízkej sociálnej súdržnosti, a sociálne charakteristiky, ktoré prispievajú k vytváraniu súdržnosti. Celkovo zistenia odhaľujú, že okrem predvídateľných spúšťačov sociálnej súdržnosti – prosperity, štedrého a inkluzívneho systému sociálneho zabezpečenia, vysokých úrovní vzdelania a nízkej nezamestnanosti – sa ako kritický stimul ukázali digitálne zručnosti, ktoré vedú k súdržnejším spoločnostiam a tým k šťastnejším občanom v EÚ.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár