Living conditions and quality of life

Societal change and trust in institutions

Report
Aktualizované
4 február 2019
Zverejnené
12 december 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU hasRead more

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries. The report shows that moderating social tensions and feelings of social exclusion can help to stem the decline in trust. However, to boost trust in institutions, improving the quality of public services is the most powerful driver. A number of encouraging and practical consequences result from trust in public institutions: for example, countries with higher trust in political institutions have a lower level of tax evasion (VAT gap) and greater public support for policy reforms. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  66
  Referenčné č.: 
  EF18036
  ISBN: 
  978-92-897-1796-0
  Katalógové č.: 
  TJ-03-18-485-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736845
  Catalogue info

  Societal change and trust in institutions

  As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčné č.: 
  EF180361
  Catalogue info

  Spoločenská zmena a dôvera v inštitúcie

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Z údajov Európskych prieskumov kvality života a Eurobarometra vyplýva, že prudký pokles dôvery v inštitúcie bol počas recesie dočasným javom. V niektorých členských štátoch počas tohto obdobia miera dôvery v EÚ poklesla viac ako miera dôvery v národné vlády, pričom však vo väčšine krajín je dôvera v EÚ vo všeobecnosti na vyššej úrovni ako dôvera v národné vlády. V správe sa uvádza, že zmierňovanie sociálneho napätia a pocitu sociálnej exklúzie môže pomôcť zastaviť pokles dôvery. Zlepšovanie kvality verejných služieb je však najsilnejším faktorom pri zvyšovaní miery dôvery v inštitúcie. Dôvera vo verejné inštitúcie má pozitívny a praktický vplyv, napríklad v krajinách s vyššou mierou dôvery v politické inštitúcie majú sú daňové úniky nižšie (výpadok príjmov z DPH) a verejnosť v týchto krajinách je viac naklonená reformám politiky.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár