Working conditions and sustainable work

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Zverejnené
14 december 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technologiRead more

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for ;them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  78
  Referenčné č.: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Katalógové č.: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF180651
  Catalogue info

  Dosiahnutie rovnováhy: zosúladenie pracovného a súkromného života v EÚ

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Spôsob skĺbenia pracovného a súkromného života je pre mnohých ľudí jednou zo základných otázok, ktorú sa usilujú vyriešiť tvorcovia politík, sociálni partneri, podniky aj jednotlivci. Nové výzvy a nové riešenia, ako sú starnúca populácia, technologické zmeny, vyššia miera zamestnanosti a menej pracovných hodín v týždni, však zároveň menia vzťah medzi pracovným a súkromným životom. Cieľom tejto správy je preskúmať vzájomný vzťah medzi pracovným a súkromným životom ľudí v EÚ, okolnosti, za ktorých sa usilujú tieto dve sféry zosúladiť, a to, čo je pre nich pri dosahovaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom najdôležitejšie. Zistenia tejto správy vychádzajú z rôznych zdrojov informácií, predovšetkým z Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) a Európskeho prieskumu kvality života (EQLS).

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár