Industrial relations

Európsky medziodvetvový sociálny dialóg: Fakty a čísla

Report
Zverejnené
6 december 2019
pdf
Formats and languages
 • Prevziať
Author(s): 
Kerckhofs, Peter

Zhrnutie

Európsky medziodvetvový sociálny dialóg zohráva významnú úlohu pri podpore dialógu medzi sociálnymi partnermi v priemyselných odvetviach na európskej úrovni. V súčasnosti pôsobí 43 výborov pre európsky medziodvetvový sociálny dialóg, v ktorých sa združujú sociálni partneri z členských štátov EÚ –Read more

Európsky medziodvetvový sociálny dialóg zohráva významnú úlohu pri podpore dialógu medzi sociálnymi partnermi v priemyselných odvetviach na európskej úrovni. V súčasnosti pôsobí 43 výborov pre európsky medziodvetvový sociálny dialóg, v ktorých sa združujú sociálni partneri z členských štátov EÚ – zástupcovia odborových zväzov a organizácií zamestnávateľov – s cieľom zapájať sa do dialógu v mene jednotlivých odvetví. Táto výskumná správa obsahuje fakty a čísla o rôznorodosti odvetví, organizácii sociálnych partnerov a reprezentatívnosti na úrovni EÚ, členských štátov a odvetví.

Read less

Formats and languages

 • Prevziať
 • Report

  Number of pages: 
  8
  Reference no.: 
  EF19015
  ISBN: 
  978-92-897-2031-1
  Catalogue no.: 
  TJ-04-19-739-SK-N
  DOI: 
  10.2806/558865
  Catalogue info

  Európsky medziodvetvový sociálny dialóg: Fakty a čísla

  Author(s): 
  Kerckhofs, Peter

  European sectoral social dialogue plays an important role in promoting dialogue between the social partners in industrial sectors at European level. There are currently 43 European sectoral social dialogue committees that bring together the social partners from the EU Member States – representatives of trade unions and employer organisations – to engage in dialogue on behalf of specific sectors.

  Formáty

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár