Living conditions and quality of life

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Zverejnené
3 júl 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing Read more

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  68
  Referenčné č.: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Katalógové č.: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF190411
  Catalogue info

  Nerovnosti v prístupe mladých ľudí k informačným a podporným službám

  Autor(-i): 
  Eurofound

  V uplynulých rokoch boli na úniovej aj vnútroštátnej úrovni vyjadrené obavy, že stres zo školy, či z očakávaní rodičov v kombinácii s tlakmi zo strany spoločnosti môžu sťažiť mladým ľuďom prechod do dospelosti, pričom zároveň hrozí, že to bude mať dlhodobé negatívne následky. Jedným zo spôsobov, ako možno mladým ľuďom tento prechod uľahčiť, je poskytnutie primeraných informačných a podporných služieb počas týchto rozhodujúcich rokov, kedy sa ich život mení. Zdá sa však, že nie všetci mladí ľudia majú k takýmto službám prístup. V tejto správe sa opisujú charakteristiky mladých ľudí, ktorí sa pri prístupe k sociálnym a zdravotným službám stretávajú s najväčšími ťažkosťami, ďalej typy služieb, ktoré sú pre nich najdôležitejšie a hlavné problémy, ktorým pri prístupe k informačným a podporným službám čelia. V správe sa venuje pozornosť aj tomu, čo môžu poskytovatelia služieb urobiť v záujme zaistenia, aby oslovili mladých ľudí, ktorí ich pomoc potrebujú, a uvádzajú sa v nej inovatívne príklady spôsobu riešenia nerovnosti pri prístupe k službám.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár