Quality of life

Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

Report
Zverejnené
19 jún 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, soRead more

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration. The overall focus is on destination countries, particularly the three countries most affected by the inflow of refugees and asylum seekers: Austria, Germany and Sweden.

Read less

Formáty

  • Full report

    Number of Pages: 
    60
    Reference No: 
    EF19042
    ISBN: 
    978-92-897-1856-1
    DOI: 
    10.2806/595692
    Catalogue info

    Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

    Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration.

    Available formats

  • Executive summary

    Reference No: 
    EF190421
    Catalogue info

    Úloha verejných služieb pri integrácii utečencov a žiadateľov o azyl

    Authors: 
    Eurofound

    Po prílive viac ako troch miliónov žiadateľov o azyl do Európskej únie v období rokov 2015 – 2017 museli členské štáty čeliť viacerým problémom, ktoré súviseli s integráciou nových  prichádzajúcich do krajiny. V tejto správe sa skúma úloha verejných služieb (predovšetkým služieb v oblasti ubytovania, sociálnych služieb, zdravotníckych a vzdelávacích služieb) pri sociálnej a ekonomickej integrácii utečencov a žiadateľov o azyl. Jej cieľom je určiť faktory, ktoré tento proces spomaľujú, ako aj prvky, ktoré prispievajú k úspešnej integrácii. Celkovo sa zameriava na cieľové krajiny, predovšetkým na tri krajiny s najväčším prílivom utečencov a žiadateľov o azyl: Nemecko, Rakúsko a Švédsko.

    Available in 22 languages for download

    PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár