Promoting social cohesion and convergence

Upward convergence in employment and socioeconomic factors

Report
Zverejnené
25 september 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Zhrnutie

Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threateRead more

Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threatens the cohesion of the Union by counteracting citizens’ expectations that EU membership will improve working and living conditions. This report investigates recent socioeconomic and employment trends across Member States and offers possible policy measures to assist in avoiding future divergence. The analysis is based on a set of 21 indicators; most of them are headline indicators on the Social Scoreboard of the European Pillar of Social Rights. The findings reveal that, despite the negative effect of the 2008 economic crisis, upward convergence trends have been restored in most of the indicators examined.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  76
  Referenčné č.: 
  EF18042
  ISBN: 
  978-92-897-1951-3
  Katalógové č.: 
  TJ-01-19-607-EN-N
  DOI: 
  10.2806/810546
  Catalogue info

  Upward convergence in employment and socioeconomic factors

  Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threatens the cohesion of the Union by counteracting citizens’ expectations that EU membership will improve working and living conditions.

  Formáty

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF180421
  Catalogue info

  Vzostupná konvergencia v zamestnanosti a sociálnoekonomických faktoroch

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Vzostupná konvergencia je proces, pri ktorom sa výkonnosť členských štátov EÚ v danej oblasti alebo súbore oblastí zvyšuje, pričom rozdiely medzi členskými štátmi sa znižujú. Dosahovanie vzostupnej konvergencie má pre EÚ zásadný význam, pretože prehlbovaním rozdielov medzi členskými štátmi dochádza k ohrozeniu súdržnosti únie a negovaniu očakávaní občanov, že členstvom v EÚ sa zlepšia ich životné a pracovné podmienky.

  V tejto správe sa skúmajú najnovšie sociálnoekonomické trendy a trendy v oblasti zamestnanosti vo všetkých členských štátoch a predkladajú možné politické opatrenia zamerané na pomoc pri predchádzaní divergencii v budúcnosti. Analýza je založená na súbore 21 ukazovateľov, z ktorých väčšina sú hlavné ukazovatele sociálneho prehľadu európskeho piliera sociálnych práv. Zo zistení vyplýva, že napriek nepriaznivým dôsledkom hospodárskej krízy v roku 2008 sa vo väčšine skúmaných ukazovateľov podarilo obnoviť trendy vzostupnej konvergencie.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Working papers

  Related working papers

  • Convergence analysis in employment and socioeconomic indicators
   Working paper
   25 september 2019
   Autor(-i)
   Number of pages
   149
   Referenčné č.
   WPEF19054
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár