Working conditions

Working conditions in a global perspective

Report
Aktualizované
20 september 2019
Zverejnené
6 máj 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Zhrnutie

Job quality is a major focus of policymakers around the world. For workers, the enterprises that employ them and for societies, there are benefits associated with high-quality jobs, and costs associated with poor-quality jobs. This report – the result of a pioneering project by the International Read more

Job quality is a major focus of policymakers around the world. For workers, the enterprises that employ them and for societies, there are benefits associated with high-quality jobs, and costs associated with poor-quality jobs. This report – the result of a pioneering project by the International Labour Organization and Eurofound – provides a comparative analysis of job quality covering approximately 1.2 billion workers in Europe, Asia and the Americas. It analyses seven dimensions of job quality: the physical environment, work intensity, working time quality, the social environment, skills and development, prospects, and earnings, finding both important differences and similarities between countries. By analysing positive and negative aspects of job quality in different countries and societies, the report provides a way to look beyond national explanations, to see how some groups of workers are affected more than others and understand the particular issues for women workers around the world – in support of evidence-based policymaking to improve job quality.

Read less

Formáty

 • Full report

  Number of Pages: 
  196
  Reference No: 
  EF18066
  ISBN: 
  978-92-897-1845-5
  Catalogue: 
  TJ-04-19-259-EN-N
  DOI: 
  10.2806/870542
  Catalogue info

  Working conditions in a global perspective

  Job quality is a major focus of policymakers around the world. For workers, the enterprises that employ them and for societies, there are benefits associated with high-quality jobs, and costs associated with poor-quality jobs. This report – the result of a pioneering project by the International Labour Organization and Eurofound – provides a comparative analysis of job quality covering approximately 1.2 billion workers in Europe, Asia and the Americas.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180661
  Catalogue info

  Pracovné podmienky z globálnej perspektívy

  Authors: 
  Eurofound

  V tejto správe sa poskytuje porovnávacia analýza kvality pracovných miest, ktorá sa vzťahuje približne na 1,2 miliardy zamestnancov v Európe, Ázii a Severnej a Južnej Amerike. Analyzuje sa v nej sedem aspektov kvality pracovných miest, pričom je zameraná na hľadanie dôležitých rozdielov, ako aj podobností medzi krajinami. Prostredníctvom analýzy pozitívnych i negatívnych aspektov kvality pracovných miest v rôznych krajinách a spoločnostiach sa v správe ponúka možnosť nahliadnuť za hranice vnútroštátnych vysvetlení, pozorovať, ako sú niektoré skupiny zamestnancov ovplyvnené viac než iné a porozumieť konkrétnym problémom, ktoré sa týkajú pracujúcich žien na celom svete, a tým podporiť tvorbu politík na základe dôkazov s cieľom zlepšiť kvalitu pracovných miest.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • Global working conditions: Australia
   Working paper
   20 september 2019
   Authors
   Owen, Mikaela; Bailey, Tessa; Zadow, Amy; Dollard, Maureen
   Number of pages
   52
   Reference No
   WPEF19056

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár