Living conditions and quality of life

Impact of digitalisation on social services

Report
Zverejnené
2 apríl 2020
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať
Autor(-i): 
Molinuevo, Daniel

Hlavné zistenia

 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
Read more
 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
 • Digital technologies can achieve savings by reducing the need for more costly and intensive care, detecting fraud more effectively and ensuring that scarce resources are allocated more efficiently (for example, blockchain technology can help in the delivery and management of benefits).
 • Digital technologies can contribute to an increased sense of safety for users and have enabled older people to continue living in their own homes for longer.
 • Care provided with the aid of robots, telepresence and wearable devices can reduce the risk of contagion and ensure the continuity of care in case of quarantine, lockdown and/or social distancing.
 • Training of staff and users in the use of digital technologies is important, particularly in cases where care cannot be provided face to face or when there are sudden spikes in demand for health and social care services.
Read less

Zhrnutie

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitaliRead more

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitalisation strategies and using digital technologies in social services, as well as some of the measures that have been put in place to overcome barriers. The overall aim is to work towards closing the knowledge gap regarding the opportunities and risks associated with technological change in this area. 

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  46
  Referenčné č.: 
  EF19043
  ISBN: 
  978-92-897-2065-6
  Katalógové č.: 
  TJ-04-20-154-EN-N
  DOI: 
  10.2806/130615
  Catalogue info

  Impact of digitalisation on social services

  Autor(-i): 
  Molinuevo, Daniel

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2020), Impact of digitalisation on social services, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF19043EN1
  Catalogue info

  Vplyv digitalizácie na sociálne služby

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Na účely podpory cieľa Európskej komisie zabezpečiť, aby bola Európa pripravená na digitálny vek, sa v tejto správe skúma využívanie digitálnych technológií v sociálnych službách a politiky, ktorými sa podporuje digitálna transformácia. Správa sa zaoberá niektorými hlavnými otázkami v súvislosti s vykonávaním stratégií digitalizácie a využívaním digitálnych technológií v sociálnych službách, ako aj niektorými opatreniami, ktoré boli zavedené na prekonanie prekážok. Celkovým cieľom je usilovať sa o preklenutie medzier vo vedomostiach, pokiaľ ide o príležitosti a riziká spojené s technologickou zmenou v tejto oblasti.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Tables and graphs

  Figure 1: Digitalisation in the 2018 European Semester

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

V tejto správe sa predstavujú výsledky výskumu realizovaného pred vypuknutím ochorenia COVID-19 v Európe vo februári 2020. Vo výsledkom preto nie je vypuknutie epidémie zohľadnené.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár