Industrial relations and social dialogue

Minimálne mzdy v roku 2020: výročný prehľad

Report
Aktualizované
13 november 2020
Zverejnené
4 jún 2020
pdf
Formáty
Executive summary
Prevziať

Hlavné zistenia

 • V roku 2019 sa v mnohých krajinách diskutovalo o ďalšom podstatnom zvyšovaní minimálnej mzdy po roku 2020, čiastočne vo vzťahu k relatívnemu cieľu, čiastočne v absolútnom vyjadrení.
Read more
 • V roku 2019 sa v mnohých krajinách diskutovalo o ďalšom podstatnom zvyšovaní minimálnej mzdy po roku 2020, čiastočne vo vzťahu k relatívnemu cieľu, čiastočne v absolútnom vyjadrení.
 • Zákonné minimálne mzdy sú od začiatku tisícročia v porovnaní so mzdami ostatných pracovníkov spravodlivejšie (ak sa porovnávajú základné minimálne mzdy s mediánom mzdy všetkých pracovníkov).
 • Napriek tomuto stúpajúcemu trendu zostávajú minimálne mzdy vo väčšine krajín pod úrovňou 60 % či dokonca pod úrovňou 50 % mediánu mzdy. Platí to najmä v prípade členských štátov v strednej a vo východnej Európe, ktoré na začiatku tisícročia začínali na mimoriadne nízkych relatívnych úrovniach a vo svojich právnych predpisoch týkajúcich sa minimálnej mzdy majú aj naďalej ciele približne na úrovni alebo pod úrovňou 50 %.
 • Celkovo 7 z 10 pracovníkov s minimálnou mzdou uvádza, že majú prinajmenšom určité ťažkosti vystačiť si príjmom, v porovnaní s menej ako 5 z 10 ostatných pracovníkov. Tieto číselné údaje sa však v rámci jednotlivých krajín značne líšia. V Dánsku, vo Fínsku, v Nemecku a vo Švédsku to považuje za náročné až veľmi náročné menej ako 10 % pracovníkov s minimálnou mzdou, zatiaľ čo v Bulharsku, Chorvátsku a na Cypre má takéto ťažkosti 50 % až 60 % a v Grécku 80 % pracovníkov.
 • Vlády v celej Európe reagujú opatreniami na stabilizáciu príjmov osôb, ktoré sú zasiahnuté krízou vyvolanou ochorením COVID-19. V kombinácii politík môžu minimálne mzdy zohrávať úlohu zameranú na stabilizáciu príjmov, a tým aj dopytu s cieľom vyvážiť klesajúci trend vedúci k recesii alebo depresii.
Read less

Zhrnutie

Táto správa, ktorá je súčasťou každoročnej série správ o minimálnych mzdách, zhŕňa hlavný vývoj počas roku 2019 a začiatkom roku 2020 v súvislosti s iniciatívou EÚ v oblasti spravodlivých miezd. V tomto kontexte nastoľuje aj vnútroštátnu diskusiu o stanovovaní sadzieb na rok 2020 a na nasledujúceRead more

Táto správa, ktorá je súčasťou každoročnej série správ o minimálnych mzdách, zhŕňa hlavný vývoj počas roku 2019 a začiatkom roku 2020 v súvislosti s iniciatívou EÚ v oblasti spravodlivých miezd. V tomto kontexte nastoľuje aj vnútroštátnu diskusiu o stanovovaní sadzieb na rok 2020 a na nasledujúce obdobie. V správe sa predstavuje spôsob stanovovania minimálnych miezd a úloha, ktorú zohrávajú sociálni partneri. Rozoberá sa v nej vývoj v oblasti zákonných minimálnych miezd a v prípade krajín, ktoré takéto mzdy nemajú, sa uvádzajú údaje o sadzbách minimálnej mzdy v kolektívnych zmluvách s ohľadom na desať slabo platených pracovných miest. Správa obsahuje aj oddiel venovaný regionálnemu rozmeru minimálnych miezd a predstavuje sa v nej najnovší výskum vplyvov zmien minimálnej mzdy na mzdy, zamestnanosť, chudobu pracujúcich, ceny a zisky.

Read less

Formáty

 • Správa

  Last updated date: 
  23 jún 2020
  Počet strán: 
  86
  Referenčné č.: 
  EF20005
  ISBN: 
  978-92-897-2068-7
  Katalógové č.: 
  TJ-AS-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/999852
  Catalogue info

  Minimálne mzdy v roku 2020: výročný prehľad

  This report, as part of an annual series on minimum wages, summarises the key developments during 2019 and early 2020 around the EU initiative on fair wages and puts the national debates on setting the rates for 2020 and beyond in this context. The report features how minimum wages were set and the role of social partners. It discusses developments in statutory minimum wages and presents data on minimum wage rates in collective agreements related to 10 low-paid jobs for countries without statutory minimum wages.

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2020), Minimum wages in 2020: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  6
  Referenčné č.: 
  EF20005EN1
  Catalogue info

  Minimum wages in 2020: Annual review

  Autor(-i): 
  Eurofound

  During the year 2019 many countries were debating a further substantial increase to minimum wages beyond 2020, partially in relation to a relative target, partially in absolute terms. Some governments — such as Poland, Slovakia and Spain — have announced or are considering plans to elevate the statutory minimum wages to 60% of median or average wages. The United Kingdom reached this aim and intends to move beyond. Statutory minimum wages have become fairer as compared to other workers’ wages since the beginning of the millennium (when comparing statutory minimum wages to the median wages of all workers). In most countries, the level of the minimum wage as a proportion of the median wage (the ‘Kaitz index’) has grown between 2000 and 2018.

  K dispozícii na stiahnutie v jednom jazyku

  Prevziať
 • Working papers

  Related working papers

 • Data

  Data

  Find data on statutory minimum wages in the EU.

  List of tables

  • Table 1: Social partners’ first reactions to the announced initiative on fair wages
  • Table 2: Overview of main arguments and proposals concerning an EU minimum wage initiative from social partners
  • Table 3: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, 2019 and 2020
  • Table 4: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as at 1 January 2020
  • Table 5: Further statutory minimum wage rates for private sector workers in selected EU Member States
  • Table 6: Number of collective agreements covering low-paying job categories for countries without statutory minimum wages
  • Table 7: Minimum wages in collective agreements, applicable in 2019 for selected low-paid jobs
  • Table 8: Collective agreement coverage in Finland
  • Table 9: Overview of debates during 2019 on aspects of the minimum wage setting processes
  • Table 10: Demands for and agreements on targets for future minimum wages to address adequacy in selected EU Member States and the UK
  • Table 11: Regional statutory minimum wage rates
  • Table 12: Latest minimum wage research in EU Member States and the UK
  • Table 13: Overview of recent empirical research in the EU, Norway and the UK on employment impacts of minimum wage increases, 2019
  • Table 14: Policies influencing in-work poverty
  • Table A1: Network of Eurofound Correspondents – Members participating in the research

  List of figures

  • Figure 1: Conceptualising adequate minimum wages
  • Figure 2: Estimated share of employees earning 90% to 110% of the minimum wage, EU Member States, 2017
  • Figure 3: Proportions of female and male employees, EU level, 2017
  • Figure 4: Proportion of minimum wage workers per sector, EU level, 2017
  • Figure 5: Proportion of minimum wage workers per occupation (top 10), EU level, 2017
  • Figure 6: Hourly minimum wages, selected EU Member States, 2020
  • Figure 7: Minimum wage developments in real terms, 15 euro area countries, 2015 price levels
  • Figure 8: Minimum wage developments in real terms, non-euro area, 2015 price levels
  • Figure 9: Impact of purchasing power on the minimum wage value for selected EU Member States and the UK, as at 1 January 2020
  • Figure 10: Relative distance between purchasing power of lowest and median minimum wage EU Member States and the UK and highest minimum wage EU Member States and the UK, 2010–2020
  • Figure 11: Process for determining minimum wage rates for 2020
  • Figure 12: Number of minimum wage rate updates, EU Member States with statutory minimum wages and the UK, since 2010
  • Figure 13: Longer-term trend of development of statutory minimum wages relative to median wages of full-time employed workers, selected countries within the EU and the UK, 2000–2018
  • Figure 14: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet, EU average
  • Figure 15: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet
  • Figure 16: Making ends meet and minimum wages in relative and absolute terms
  • Figure 17: Monthly minimum wage as a proportion of the mean value of average monthly earnings by NUTS1 region, reference year 2016
  • Figure 18: Regional variation of relative monthly minimum wages, by NUTS1 region, 2016
  • Figure 19: Examples of countries with higher interregional differences in the proportion of minimum wage workers

   

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

V tejto správe sa predstavujú výsledky výskumu realizovaného pred vypuknutím ochorenia COVID-19 v Európe vo februári 2020. Vo výsledkom preto nie je vypuknutie epidémie zohľadnené.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár