Industrial relations and social dialogue

Representativeness of the European social partner organisations: Local and regional government sector and social services

Report
Aktualizované
2 február 2022
Zverejnené
17 december 2020
pdf
Formáty

Zhrnutie

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the European sectoral social dialogue committee for the local and regional government (LRG) sector, including social services. Their relative representativeness legitimises their right tRead more

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the European sectoral social dialogue committee for the local and regional government (LRG) sector, including social services. Their relative representativeness legitimises their right to be consulted, their role and effective participation in European sectoral social dialogue and their capacity to negotiate agreements. The aim of Eurofound’s representativeness studies is to identify the relevant national and European social partner organisations in the field of industrial relations in the EU Member States and the United Kingdom. This study identified the Council of European Municipalities and Regions (CEMR) (representing employers) and the European Federation of Public Service Unions (EPSU) (representing employees) as the most representative European-level social partner organisations in the LRG sector. The European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) also have affiliated trade unions in the sector in several Member States.

Read less

Formáty

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Part of the series

  • Sectoral social dialogue

    Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár