Working conditions and sustainable work

Podnikanie za zmenených okolností: Ako sa spoločnosti v EÚ prispôsobili pandémii ochorenia COVID-19

Report
Zverejnené
9 december 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Hlavné zistenia

 • V dôsledku pandémie došlo u takmer 1 z 5 podnikov v EÚ k strate pracovných miest. Takmer 40 % podnikov v EÚ muselo skrátiť pracovný čas svojich zamestnancov a v takmer štvrtine (23 %) podnikov sa to týkalo väčšiny pracovníkov.
Read more
 • V dôsledku pandémie došlo u takmer 1 z 5 podnikov v EÚ k strate pracovných miest. Takmer 40 % podnikov v EÚ muselo skrátiť pracovný čas svojich zamestnancov a v takmer štvrtine (23 %) podnikov sa to týkalo väčšiny pracovníkov.
 • V roku 2020 musela takmer polovica všetkých podnikov EÚ určitým spôsobom pozastaviť svoju činnosť v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Poskytovatelia finančných a iných služieb, dopravné spoločnosti a poskytovatelia stravovacích a ubytovacích služieb boli najviac postihnutí dôsledkami následných obmedzení pohybu spojenými s opatreniami v oblasti verejného zdravia.
 • V roku 2020 viac ako tretina podnikov EÚ v reakcii na ochorenie COVID-19 zmenila svoju hlavnú podnikateľskú činnosť. Mnohé spoločnosti presunuli svoje výrobné linky na výrobu naliehavo potrebných ochranných prostriedkov, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov a iného vybavenia.
 • Organizácie môžu z krízy vyvodiť jasné ponaučenia. Podniky, ktoré investovali do zamestnancov a zapojili ich do rozhodovania, dosiahli lepšie výsledky; v prípade týchto podnikov s vysokou investíciou s vysokou mierou zapájania zamestnancov bolo pravdepodobnejšie, že budú mať zavedený plán krízového riadenia, zmenia svoje hlavné obchodné činnosti a v roku 2020 prijmú ďalších zamestnancov. Kľúčové bolo aj riadenie orientované na budúcnosť, spolu s dobrým pracovným prostredím, účinnou stratégiou komunikácie so zamestnancami a klientmi a poskytovanie vybavenia pre zamestnancov na umožnenie pružných foriem pracovného času.
 • Fyzické a emocionálne výzvy počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 sa líšia v prípade pracovníkov pracujúcich na pracovisku a v domácnosti. Hoci oba typy pracovníkov uvádzali únavu z pandémie a nízku motiváciu, vzdialení pracovníci uvádzali nedostatočné ergonomické riešenie vzdialených pracovísk, ťažkosti s domácim vzdelávaním a frustráciu s monotónnym prostredím, zatiaľ čo pracovníci na pracovisku poukazovali na strach z nákazy a radikálne zmenené postupy na pracovisku.
Read less

Zhrnutie

Cieľom tejto správy je podporiť európske podniky pri zvládaní výziev spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. Dôraz sa kladie na postupy na pracovisku a príslušné prvky, ktoré pomohli podnikom v celej EÚ rozvíjať prevádzkovú odolnosť a zároveň zachovávať bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov.

Read more

Cieľom tejto správy je podporiť európske podniky pri zvládaní výziev spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. Dôraz sa kladie na postupy na pracovisku a príslušné prvky, ktoré pomohli podnikom v celej EÚ rozvíjať prevádzkovú odolnosť a zároveň zachovávať bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov.

V tejto správe sa skúma, ako podniky v EÚ spočiatku reagovali na vonkajší šok spôsobený vypuknutím pandémie a ako následne prispôsobovali svoje pracoviská. Skúma sa v nej aj vplyv pandémie na zdravie a pohodu pracovníkov a to, ako vypuknutie pandémie ochorenia COVID-19 a následné narušenia ovplyvnili obchodné operácie a organizáciu práce.

Read less

Formats and languages

 • Správa

  Počet strán: 
  80
  Referenčné č.: 
  EF21033
  ISBN: 
  978-92-897-2224-7
  Katalógové č.: 
  TJ-05-21-333-EN-N
  DOI: 
  10.2806/98958
  Catalogue info

  Podnikanie za zmenených okolností: Ako sa spoločnosti v EÚ prispôsobili pandémii ochorenia COVID-19

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2021), Business not as usual: How EU companies adapted to the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF21033EN1
  Catalogue info

  Podnikanie za zmenených okolností: Ako sa spoločnosti v EÚ prispôsobili pandémii ochorenia COVID-19

  Autor(-i): 
  Eurofound

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Tables and graphs

  This report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Distribution of Eurofound case studies
  Table 2: Reduction in working time due to COVID-19, by establishment characteristics
  Table 3: Average establishment performance levels by establishment characteristics, indexed mean, standard errors and % change in indexed mean
  Table 4: Findings on telework-related aspects (%)
  Table 5: Establishment performance and workplace well-being by work characteristics and management style, mean and standard errors

  List of figures

  Figure 1: Change in number of employees by sector, 2019 and 2020 (%)
  Figure 2: Change in number of employees by establishment type, 2019 and 2020 (%)
  Figure 3: Reduction in working time due to COVID-19, by sector (%)
  Figure 4: Proportion of establishments reporting profit/loss, 2019 and 2020 (%)
  Figure 5: Proportion of establishments reporting increases/decreases in production volume, 2019 and 2020 (%)
  Figure 6: Complete or partial suspension of business (%)
  Figure 7: Complete or partial suspension of business activity by sector (%)
  Figure 8: Change in employment by degree of business suspension (%)
  Figure 9: Profit outlook by business suspensions (%)
  Figure 10: Production/service volume developments by business suspensions (%)
  Figure 11: Change in business activities by sector and disruption (%)
  Figure 12: Change in knowledge and skills needs due to COVID-19, EU27 (%)
  Figure 13: Establishments with substantial or moderate change in knowledge and skills needs due to COVID-19, by establishment type, EU27 (%)
  Figure 14: Motivation by types of change in establishments (%)
  Figure 15: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 (%)
  Figure 16: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 17: Organisational changes due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 18: Telework by proportion of employees and time, 2019 and 2020 (%)
  Figure 19: Telework by establishment size, 2019 and 2020 (%)
  Figure 20: Provisions for telework made by employer (%)
  Figure 21: Extent to which each element of the management approach has become more important because of the pandemic (%)
  Figure 22: Problem solving and work autonomy, 2019 and 2020 (%)
  Figure 23: Job complexity and work autonomy, indexed values (mean = 100), 2019 and 2020
  Figure 24: Discretionary behaviour, 2019 and 2020 (%)
  Figure 25: Use of internal communication channels, 2019 and 2020 (%)
  Figure 26: Business continuity plan or contingency plan previously in place by various variables (% and standard errors)
  Figure 27: Psychosocial risks in EU27 establishments in 2019 (% of managers reporting)
  Figure 28: Measures to record working time by employee representation (ER) (%)
  Figure 29: Employee motivation by employee representation (ER) (%)
  Figure 30: Direct employee participation (%)

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár