Anticipating and managing the impact of change

Digitalizácia na pracovisku

Report
Zverejnené
25 október 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Prevziať
Autor(-i): 
Riso, Sara

Hlavné zistenia

 • The presence of innovation clusters that support innovation is an important enabling factor for the implementation of digitisation in the workplace. Good practices that highlight the business case and raise awareness about the opportunities that digitisation technologies can provide are critical to the higher uptake of new technologies.
Read more
 • The presence of innovation clusters that support innovation is an important enabling factor for the implementation of digitisation in the workplace. Good practices that highlight the business case and raise awareness about the opportunities that digitisation technologies can provide are critical to the higher uptake of new technologies.
 • The area in work most impacted by new technologies is task definition and content, with the Internet of Things (IoT) putting a greater emphasis on managerial and analytical tasks, 3D printing reducing physically demanding tasks, and virtual and augmented reality (VR/AR) either enriching or simplifying existing tasks. This drives the upgrading of skills and a rise in job discretion, mainly among managerial and engineering professionals, and less so for lower skilled and blue-collar workers. Public support in the form of funding, incentives and advice can help companies and smaller businesses with fewer resources to identify skills gaps and assist with measures to meet the skills required for digitisation technologies.
 • Management decisions play an important role in how digitisation technologies impact on work organisation and job quality. A digitisation strategy with a phased approach, based on experimentation and piloting underpinned by a high level of employee involvement in the innovation process, can contribute to more positive outcomes for both workers and organisations.
 • Social dialogue plays a critical role in digitisation at the workplace at many different levels. At company level, a digitisation approach that disregards employee participation and engagement will amplify negative impacts on working conditions. In the context of technological change, social dialogue also encourages greater acceptance by employees of new technologies.
 • IoT is the most pervasive of the three technologies examined, raising the greatest concerns when used for employee performance monitoring and requiring greater safeguards to protect workers’ fundamental rights. At European level, one avenue to address the issue of employee monitoring can be the EU social partners’ negotiation of a specific framework agreement on the collection and use of personal data in the employment context.
Read less

Zhrnutie

Výskum transformačného potenciálu digitálnej revolúcie má v dôsledku digitalizácie tendenciu uplatňovať skôr kvantitatívny prístup v snahe monitorovať zmeny na úrovni zamestnanosti. Strach z možných strát pracovných miest a negatívne narušenie, ktoré so sebou prinášajú digitálne technológie, prenRead more

Výskum transformačného potenciálu digitálnej revolúcie má v dôsledku digitalizácie tendenciu uplatňovať skôr kvantitatívny prístup v snahe monitorovať zmeny na úrovni zamestnanosti. Strach z možných strát pracovných miest a negatívne narušenie, ktoré so sebou prinášajú digitálne technológie, prenikli do politických diskusií o digitalizácii. Naproti tomu sa v tejto správe založenej na výskume, ktorý vychádza z prípadových štúdií, uplatňuje k preskúmaniu vplyvu vybraných digitálnych technológií (internet vecí, 3D tlač a virtuálna a rozšírená realita) na pracovisku kvalitatívnejší prístup. Hoci digitálne technológie môžu priniesť veľa príležitostí a ukázalo sa, že sú prínosom pre pracovníkov, ako aj organizácie, je potrebné zaviesť ochranné opatrenia, aby sa zabezpečila ochrana údajov a súkromia zamestnancov. 
Dobre fungujúci sociálny dialóg je kľúčový pre využitie výhod spojených s digitálnymi technológiami a pre zabránenie akýmkoľvek negatívnym výsledkom alebo pre ich minimalizáciu.

Read less

Formats and languages

 • Správa

  Počet strán: 
  72
  Referenčné č.: 
  EF21001
  ISBN: 
  978-92-897-2207-0
  Katalógové č.: 
  TJ-09-21-427-EN-N
  DOI: 
  10.2806/806842
  Catalogue info

  Digitalizácia na pracovisku

  Autor(-i): 
  Riso, Sara

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2021), Digitisation in the workplace, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF21001EN1
  Catalogue info

  Digitalizácia na pracovisku

  Autor(-i): 
  Eurofound

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Tables and graphs

  The report contains the following tables and graphs.

  List of tables

  Table 1: Definitions of digitisation technologies
  Table 2: Overview of the digitisation case studies
  Table 3: Most relevant sectors for technology uptake and use cases
  Table 4: Drivers of and barriers to the adoption of digitisation technologies
  Table 5: Overview of approaches to digitisation across the establishments investigated
  Table 6: Areas of work organisation most impacted by the use of digitisation technologies
  Table 7: Elements of job quality impacted by the use of digitisation technologies
  Table 8: Specific impacts of digitisation technologies on skills and discretion

  List of figures

  Figure 1: Analytical model for digital technologies
  Figure 2: Adoption by enterprises of IoT and 3D printing by size and sector, EU27, 2020 (%)
  Figure 3: Advanced technology use by enterprises (with at least 10 employees) by country, EU27, 2020 (%)
  Figure 4: Distribution of IoT clusters in Europe, 2019
  Figure 5: Key elements for successful technology implementation
   

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár