Industrial relations and social dialogue

Zapojenie sociálnych partnerov do tvorby politík počas pandémie ochorenia COVID-19

Report
Zverejnené
9 marec 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Hlavné zistenia

 • The COVID-19 pandemic has challenged national social dialogue and impacted on the existing frameworks and practices for the involvement of social partners in policymaking.
Read more
 • The COVID-19 pandemic has challenged national social dialogue and impacted on the existing frameworks and practices for the involvement of social partners in policymaking.
 • Time pressure in terms of consultation and engagement during this period is considered to be the main issue in the quality of social dialogue and, as a result, the involvement of social partners.
 • In general, social partners recognise the exceptional circumstances and constraints imposed by the COVID-19 pandemic, which disrupted the standard involvement frameworks and institutions in place; however, social partners take the view that the majority of governments could have done much better in this area.
 • The COVID-19 pandemic has shown that, where tripartite social dialogue is well established and permanent, the impact of the health crisis on the involvement of the social partners has been relatively limited.
 • By contrast, in many other countries, although social dialogue remained in place, it was severely restricted. In this regard, the health crisis has revealed the structural weaknesses of the social dialogue foundation in some industrial relations systems.
Read less

Zhrnutie

Od roku 2016 nadácia Eurofound pozorne monitoruje zapojenie vnútroštátnych sociálnych partnerov do tvorby politík v rámci cyklu európskeho semestra. V roku 2020 sa pozornosť sústredila na ich zapojenie počas prvých mesiacov pandémie COVID-19. Hoci pandémia predstavovala pre sociálny dialóg obrovsRead more

Od roku 2016 nadácia Eurofound pozorne monitoruje zapojenie vnútroštátnych sociálnych partnerov do tvorby politík v rámci cyklu európskeho semestra. V roku 2020 sa pozornosť sústredila na ich zapojenie počas prvých mesiacov pandémie COVID-19. Hoci pandémia predstavovala pre sociálny dialóg obrovskú výzvu, výsledky analýzy poukazujú na to, ako môže byť sociálny dialóg účinným nástrojom pri formovaní politických iniciatív a hľadaní riešení krízových situácií, ktoré majú vplyv na podniky, pracovníkov, hospodárstvo a spoločnosť. Je zrejmé, že účasť sociálnych partnerov na navrhovaní a vykonávaní národných plánov podpory obnovy a odolnosti v roku 2021 bude kľúčová v procese obnovy a pri posilňovaní sociálneho dialógu v budúcnosti. 

Read less

Formats and languages

 • Správa

  Počet strán: 
  58
  Referenčné č.: 
  EF20035
  ISBN: 
  978-92-897-2161-5
  Katalógové č.: 
  TJ-02-21-103-EN-N
  DOI: 
  10.2806/993157
  Catalogue info

  Zapojenie sociálnych partnerov do tvorby politík počas pandémie ochorenia COVID-19

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2021), Involvement of social partners in policymaking during the COVID-19 outbreak, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF20035EN1
  Catalogue info

  Zapojenie sociálnych partnerov do tvorby politík počas pandémie ochorenia COVID-19

  Autor(-i): 
  Eurofound

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Tables and graphs

  List of tables

  • Table 1: Extraordinary powers adopted to control the pandemic in Member States
  • Table 2: Satisfaction in the involvement of the social partners in policymaking during the first months of the COVID-19 outbreak
  • Table 3: Number of selected measures by category
  • Table 4: Income protection beyond short-time work – Views of social partners
  • Table 5: Employment protection and retention – Views of social partners
  • Table 6: Supporting business to stay afloat – Views of social partners
  • Table 7: Degree of satisfaction with the appropriateness of the institutional settings for effective involvement
  • Table 8: Time allotted for consultation
  • Table 9: Feedback and exchange of views
  • Table 10: Visibility of social partners’ views
  • Table 11: Quality of the processes for social partners’ involvement in NRPs
  • Table 12: Degree of influence of the social partners’ views on 2020 NRPs
  • Table 13: Social partners’ views regarding the social and labour contents of 2020 NRPs
  • Table 14: Social partners’ views regarding the social and labour contents of 2020 CSRs

  Figure

  • Figure 1: Form of involvement of social partners in the design of policy measures to cushion the socioeconomic impact of the crisis (%) 
    

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár