Living conditions and quality of life

COVID-19 a staršie osoby: vplyv na ich životy, podporu a starostlivosť

Report
Zverejnené
28 január 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Hlavné zistenia

 • Počas pandémie ochorenia COVID-19 sa sociálne kontakty zúžili vo všetkých vekových skupinách v EÚ. Pokiaľ ide o starších ľudí, obzvlášť znepokojujúce trendy sa objavili u osôb vo veku nad 80 rokov. V rámci tejto skupiny 18 % respondentov v lete 2020 uviedlo, že sa cítia osamelejšie ako pred pandémiou a jedna tretina od začiatku pandémie neopustila svoj domov.
Read more
 • Počas pandémie ochorenia COVID-19 sa sociálne kontakty zúžili vo všetkých vekových skupinách v EÚ. Pokiaľ ide o starších ľudí, obzvlášť znepokojujúce trendy sa objavili u osôb vo veku nad 80 rokov. V rámci tejto skupiny 18 % respondentov v lete 2020 uviedlo, že sa cítia osamelejšie ako pred pandémiou a jedna tretina od začiatku pandémie neopustila svoj domov.
 • Duševné zdravie sa počas pandémie zhoršilo u osôb všetkých vekových kategórií, najviac to však postihlo mladých ľudí a vekovú skupinu nad 80 rokov. V lete 2020 pociťovalo 23 % osôb starších ako 80 rokov smútok častejšie ako pred pandémiou. Hoci prístup k službám v oblasti duševného zdravia má pre mnohých ľudí rozhodujúci význam, je dôležité riešiť aj príčiny problémov duševného zdravia, napríklad sociálnu izoláciu a ťažkosti s vyjdením z platu.
 • Pokles, ako aj zvýšenie príjmov boli menej časté u starších ľudí, v prípade ktorých sa potvrdilo, že dôchodky sú stabilným zdrojom príjmu. Výdavky súvisiace s pandémiou, napríklad výdavky na súkromné dopravné a opatrovateľské služby, však spôsobili finančné ťažkosti, najmä v prípade skupín s nízkym príjmom. Zavedenie služieb starostlivosti, ktoré sú menej závislé od výšky príjmu, môže pomôcť zlepšiť situáciu osôb s nízkym príjmom.
 • Počas pandémie sa s vekom zvýšila pravdepodobnosť zníženej fyzickej aktivity. V lete 2020 išlo 41 % osôb vo veku nad 50 rokov von na prechádzku menej často ako pred pandémiou. Na podporu zdravého životného štýlu, riešenie obezity, ktorá je bežná najmä u osôb vo veku 55 až 74 rokov s nízkym príjmom, a na podporu pozitívnych návykov bude dôležité uľahčiť možnosť cvičenia a aktívne spôsoby dopravy medzi komunitami, pričom aj toto môže prispieť k zelenej transformácii.
 • Technologicky nenáročná elektronická zdravotná starostlivosť (telefonicky) uľahčila prístup k zdravotnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19, mnohí starší ľudia však naďalej dávali prednosť osobným konzultáciám a takmer polovica používateľov vo veku nad 50 rokov, ktorí sa rozhodli využívať elektronickú zdravotnú starostlivosť, uviedla, že plne nespĺňala ich potreby. Na zabezpečenie lepšieho poskytovania elektronickej zdravotnej starostlivosti v budúcnosti bude potrebné užšie zosúladenie s potrebami ľudí, ako aj uznanie toho, že elektronická zdravotná starostlivosť má obmedzenia, najmä pokiaľ ide o poskytovanie náročnejších foriem starostlivosti.
Read less

Zhrnutie

Táto správa sa venuje vplyvu krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na kvalitu života starších občanov vrátane vplyvu na ich dobré životné podmienky, financie, zamestnanosť a sociálne začlenenie. Skúmajú sa v nej vplyvy na využívanie služieb starostlivosti a spoliehanie sa starších osôb na inú podpoRead more

Táto správa sa venuje vplyvu krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na kvalitu života starších občanov vrátane vplyvu na ich dobré životné podmienky, financie, zamestnanosť a sociálne začlenenie. Skúmajú sa v nej vplyvy na využívanie služieb starostlivosti a spoliehanie sa starších osôb na inú podporu. V správe sú predstavené opatrenia politiky, ktoré boli zavedené v členských štátoch EÚ na podporu starších osôb v súvislosti so všetkými uvedenými rozmermi. Patria k nim opatrenia na podporu nezávislého života a systémy na podporu začlenenia starších osôb do trhu práce alebo na predchádzanie nezamestnanosti, pričom všetky zohrávajú úlohu v rámci kvality života starších občanov.

Read less

Formats and languages

 • Správa

  Počet strán: 
  92
  Referenčné č.: 
  EF21053
  ISBN: 
  978-92-897-2244-5
  Katalógové č.: 
  TJ-03-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/028438
  Catalogue info

  COVID-19 a staršie osoby: vplyv na ich životy, podporu a starostlivosť

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2022), COVID-19 and older people: Impact on their lives, support and care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF21053EN1
  Catalogue info

  COVID-19 a staršie osoby: vplyv na ich životy, podporu a starostlivosť

  Autor(-i): 
  Eurofound

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Tables and graphs

  The report contains the following list of figures.

  • Figure 1: Changes to health since the start of the pandemic, by age group and gender, summer 2020, EU (%)
  • Figure 2: Feeling sad or depressed more often than before the pandemic, by age group and gender, summer 2020, EU (%)
  • Figure 3: Risk of depression, by age group, EU (%)
  • Figure 4: Going out for walks more or less often than before the pandemic, by age group (50+), summer 2020, EU (%)
  • Figure 5: Social contacts, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 6: In-person and remote contacts at least weekly, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 7: Loneliness, by age group, EU (%)
  • Figure 8: Changes in working hours, by age group, spring and summer 2020, EU (%)
  • Figure 9: Teleworking, by age group, spring and summer 2020, EU (%)
  • Figure 10: Work–life conflicts among workers, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 11: Informal care for more than five hours a week, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 12: Volunteering for over five hours a week during the pandemic, by gender and age group, EU (%)
  • Figure 13: Reduction in household income of over 10%, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 14: Low levels of savings, by age group, EU (%)
  • Figure 15: Difficulty making ends meet, by age group, EU (%)
  • Figure 16: Expectations: financial situation in three months’ time, by age group, EU (%)
  • Figure 17: Help from people outside the home with obtaining necessities, by age group, summer 2020, EU (%)
  • Figure 18: Medical care use since the start of the pandemic, by age group, spring 2021, EU (%)
  • Figure 19: Importance of reasons for unmet healthcare needs since the start of the pandemic, by age group, summer 2020 and spring 2021, EU
  • Figure 20: Types of unmet healthcare need, by age group, spring 2021, EU (%)
  • Figure 21: Healthcare or health insurance arrears, by age group, EU (%)
  • Figure 22: Extent to which e-healthcare met users’ needs, by age group, 2021, EU (%)

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár