Industrial relations and social dialogue

Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector

Report
Zverejnené
20 december 2022
pdf
Formáty

Zhrnutie

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the European sectoral social dialogue committee for the textile and clothing sector. Their relative representativeness legitimises their right to be consulted, their role and effective pRead more

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the European sectoral social dialogue committee for the textile and clothing sector. Their relative representativeness legitimises their right to be consulted, their role and effective participation in the European sectoral social dialogue and their capacity to negotiate agreements. The aim of Eurofound’s studies on representativeness is to identify the relevant national and European social partner organisations in the field of industrial relations in the EU Member States. This study identifies IndustriAll Europe – representing employees – and Euratex – representing employers – as the representative European-level social partner organisations in the textile and clothing sector.

See also the report summary Representativeness of the social partner organisations: Textile and clothing sector - Key findings

Read less

Formáty

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Part of the series

  • Sectoral social dialogue

    Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár