Štvrtý Európsky prieskum pracovných podmienok: zhrnutie

Résumé
Zverejnené
19 marec 2008
Authors: 
Eurofound

Zhrnutie

Práca zohráva významnú úlohu v živote väčšiny Európanov. Na úrovni politiky EÚ sa uznáva, že na to, aby sa dosiahlo zvýšenie kvality práce, vyššia produktivita a nárast zamestnanosti, tzv. lisabonské ciele, je dôležité porozumieť podmienkam, v ktorých ľudia v rôznych krajinách EÚ pracujú. Európsky prieskum pracovných podmienok, ktorý nadácia uskutočňuje každých päť rokov, poskytuje od roku 1990 hodnotný náhľad na problematiku kvality práce. Tento štvrtý prieskum prináša názory pracovníkov na celú škálu otázok, vrátane organizácie práce, pracovného času, rovnosti príležitostí, ďalšieho vzdelávania, zdravia a sociálneho blahobytu, a spokojnosti v práci.Dátum vydania: 12 April, 2007
 • Report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Štvrtý Európsky prieskum pracovných podmienok: zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound

  Práca zohráva významnú úlohu v živote väčšiny Európanov. Na úrovni politiky EÚ sa uznáva, že na to, aby sa dosiahlo zvýšenie kvality práce, vyššia produktivita a nárast zamestnanosti, tzv. lisabonské ciele, je dôležité porozumieť podmienkam, v ktorých ľudia v rôznych krajinách EÚ pracujú. Európsky prieskum pracovných podmienok, ktorý nadácia uskutočňuje každých päť rokov, poskytuje od roku 1990 hodnotný náhľad na problematiku kvality práce. Tento štvrtý prieskum prináša názory pracovníkov na celú škálu otázok, vrátane organizácie práce, pracovného času, rovnosti príležitostí, ďalšieho vzdelávania, zdravia a sociálneho blahobytu, a spokojnosti v práci.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár