Štvrtý Európsky prieskum pracovných podmienok: zhrnutie

Práca zohráva významnú úlohu v živote väčšiny Európanov. Na úrovni politiky EÚ sa uznáva, že na to, aby sa dosiahlo zvýšenie kvality práce, vyššia produktivita a nárast zamestnanosti, tzv. lisabonské ciele, je dôležité porozumieť podmienkam, v ktorých ľudia v rôznych krajinách EÚ pracujú. Európsky prieskum pracovných podmienok, ktorý nadácia uskutočňuje každých päť rokov, poskytuje od roku 1990 hodnotný náhľad na problematiku kvality práce. Tento štvrtý prieskum prináša názory pracovníkov na celú škálu otázok, vrátane organizácie práce, pracovného času, rovnosti príležitostí, ďalšieho vzdelávania, zdravia a sociálneho blahobytu, a spokojnosti v práci.Dátum vydania: 12 April, 2007
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár