Prieskum európskych podnikov - prvé závery (zhrnutie)

Résumé
Zverejnené
30 máj 2011
pdf
Formats and languages
 • Prevziať
Autor(-i): 
Eurofound

Zhrnutie

Na jar 2009 začala nadácia Eurofound uskutočňovať rozsiahly reprezentatívny prieskum adresovaný vedúcim pracovníkom a zástupcom zamestnancov. Prieskum európskych podnikov 2009 – postupy flexibility a sociálny dialóg (ECS) je druhým celoeurópskym prieskumom Read more
Na jar 2009 začala nadácia Eurofound uskutočňovať rozsiahly reprezentatívny prieskum adresovaný vedúcim pracovníkom a zástupcom zamestnancov. Prieskum európskych podnikov 2009 – postupy flexibility a sociálny dialóg (ECS) je druhým celoeurópskym prieskumom v podnikoch, ktorý uskutočnila nadácia Eurofound. Prieskum európskych podnikov dokumentuje stratégie flexibility firiem a je unikátnym zdrojom porovnávacích informácií o sociálnom dialógu na pracovisku. Predchádzajúci výskum v Eurofounde ukázal, že spoločnosti nepoužívajú rôzne postupy izolovane, ale v kombinácii. Prieskum študoval rôzne opatrenia internej a externej kvantitatívnej a kvalitatívnej flexibility.


Read less

Formats and languages

 • Prevziať
 • Správa

  Počet strán: 
  8
  Referenčné č.: 
  ef0997
  ISBN: 
  978-92-897-0860-9
  Katalógové č.: 
  TJ-32-09-180-EN-C
  Catalogue info

  Prieskum európskych podnikov - prvé závery (zhrnutie)

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Na jar 2009 začala nadácia Eurofound uskutočňovať rozsiahly reprezentatívny prieskum adresovaný vedúcim pracovníkom a zástupcom zamestnancov. Prieskum európskych podnikov 2009 – postupy flexibility a sociálny dialóg (ECS) je druhým celoeurópskym prieskumom v podnikoch, ktorý uskutočnila nadácia Eurofound. Prieskum európskych podnikov dokumentuje stratégie flexibility firiem a je unikátnym zdrojom porovnávacích informácií o sociálnom dialógu na pracovisku. Predchádzajúci výskum v Eurofounde ukázal, že spoločnosti nepoužívajú rôzne postupy izolovane, ale v kombinácii. Prieskum študoval rôzne opatrenia internej a externej kvantitatívnej a kvalitatívnej flexibility.

  Formáty

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár