Zmeny počas sledovaného obdobia: prvé zistenia z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok - zhrnutie

Résumé
Zverejnené
16 február 2012
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Zhrnutie

Bližšie preskúmanie toho, ako sa pracovné podmienky zmenili (či nezmenili), môže bližšie objasniť mieru pokroku dosahovaného pri plnení týchto politických cieľov. Môže to tiež naznačiť, aký vplyv majú tzv. hnacie sily zmien, ako napríklad globalizácia, technický rozvoj, pružnejšie formy organizácie práce, starnúce obyvateľstvo Európy a rastúci počet domácností s dvoma príjmami, na spôsob práce a zamestnanosť ľudí. Tieto prvé zistenia z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok, ktorý uskutočnila nadácia Eurofound, predstavujú úvodný prehľad niektorých kľúčových zmien pracovných podmienok, ku ktorým v priebehu času došlo.Stiahnuť PDF: SK (pdf 244.51 Kb) Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef1074
  Catalogue info

  Zmeny počas sledovaného obdobia: prvé zistenia z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok - zhrnutie

  Authors: 
  Eurofound

  Bližšie preskúmanie toho, ako sa pracovné podmienky zmenili (či nezmenili), môže bližšie objasniť mieru pokroku dosahovaného pri plnení týchto politických cieľov. Môže to tiež naznačiť, aký vplyv majú tzv. hnacie sily zmien, ako napríklad globalizácia, technický rozvoj, pružnejšie formy organizácie práce, starnúce obyvateľstvo Európy a rastúci počet domácností s dvoma príjmami, na spôsob práce a zamestnanosť ľudí. Tieto prvé zistenia z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok, ktorý uskutočnila nadácia Eurofound, predstavujú úvodný prehľad niektorých kľúčových zmien pracovných podmienok, ku ktorým v priebehu času došlo.

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár