Zmeny počas sledovaného obdobia: prvé zistenia z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok - zhrnutie

Bližšie preskúmanie toho, ako sa pracovné podmienky zmenili (či nezmenili), môže bližšie objasniť mieru pokroku dosahovaného pri plnení týchto politických cieľov. Môže to tiež naznačiť, aký vplyv majú tzv. hnacie sily zmien, ako napríklad globalizácia, technický rozvoj, pružnejšie formy organizácie práce, starnúce obyvateľstvo Európy a rastúci počet domácností s dvoma príjmami, na spôsob práce a zamestnanosť ľudí. Tieto prvé zistenia z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok, ktorý uskutočnila nadácia Eurofound, predstavujú úvodný prehľad niektorých kľúčových zmien pracovných podmienok, ku ktorým v priebehu času došlo.Stiahnuť PDF: SK (pdf 244.51 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár