Prvé zistenia: Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok

PDF version Printer-friendly version

Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) predstavuje rozmanitý obraz Európy v oblasti práce v priebehu času podľa jednotlivých krajín, povolaní, rodu a vekových skupín. Zistenia poukazujú na komplexnú realitu, s ktorou sú európski politickí stratégovia konfrontovaní pri ich úsilí o budovanie spravodlivej a konkurencieschopnej Európy. Zistenia upriamujú pozornosť na druhy a rozsah činností, ktoré by politické subjekty mohli vypracovať na riešenie súčasných výziev.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely