Prvé zistenia: Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok

Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) predstavuje rozmanitý obraz Európy v oblasti práce v priebehu času podľa jednotlivých krajín, povolaní, rodu a vekových skupín. Zistenia poukazujú na komplexnú realitu, s ktorou sú európski politickí stratégovia konfrontovaní pri ich úsilí o budovanie spravodlivej a konkurencieschopnej Európy. Zistenia upriamujú pozornosť na druhy a rozsah činností, ktoré by politické subjekty mohli vypracovať na riešenie súčasných výziev.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár