Prvé zistenia: Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok

Résumé
Zverejnené
23 november 2015
pdf
Formats and languages
  • Prevziať
Autor(-i): 
Eurofound

Zhrnutie

Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) predstavuje rozmanitý obraz Európy v oblasti práce v priebehu času podľa jednotlivých krajín, povolaní, rodu a vekových skupín. Zistenia poukazujú na komplexnú realitu, s ktorou sú európski politickí stratégovia konfrontovaní pri ich úsilí o buRead more

Šiesty Európsky prieskum pracovných podmienok (EWCS) predstavuje rozmanitý obraz Európy v oblasti práce v priebehu času podľa jednotlivých krajín, povolaní, rodu a vekových skupín. Zistenia poukazujú na komplexnú realitu, s ktorou sú európski politickí stratégovia konfrontovaní pri ich úsilí o budovanie spravodlivej a konkurencieschopnej Európy. Zistenia upriamujú pozornosť na druhy a rozsah činností, ktoré by politické subjekty mohli vypracovať na riešenie súčasných výziev.

 

Read less

Formats and languages

  • Prevziať
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár