Pracovný program na rok 2007

Work programme
Zverejnené
19 január 2007
Author(s): 
Eurofound

Zhrnutie

Témy výskumu na rok 2007 sú zahrnuté do širších strategických výskumných tém štvorročného programu na roky 2005 – 2008 a niektoré sú pokračovaním práce z roku 2006. Rovnaké príležitosti sú v roku 2007 prioritou vzhľadom na skutočnosť, že rok 2007 je Európskym rokom rovnakých príležitostí pre všetkých. Prioritnou oblasťou činnosti bude aj flexikurita. S ohľadom na záujmy zainteresovaných partnerov, politickú agendu EÚ a strategické smerovanie nadácie, sú v roku 2007 prioritné tieto aktuálne výskumné a komunikačné oblasti: Účinky a výzvy globalizácie s ohľadom na štrukturálne zmeny, podnikové stratégie, zamestnanosť, prácu a kvalitu života v Európe; Mobilita, migrácia a integrácia migrantov; Budúce trendy, výzvy a vyhliadky v sociálnych partnerstvách: globalizácia, prispôsobivosť, riadenie, rozvoj zamestnanosti, flexikurita a zamestnateľnosť; Kvalita práce, vývoj pracovísk: inovácia, produktivita, atraktívne pracovisko, pracovné podmienky a zmeny štruktúry a kvality pracovných miest; Rozmanitosť, rovnaké príležitosti a rovnováha medzi pracovným a osobným životom; Demografická zmena, mladé a starnúce pracovné sily, reorganizácia práce v priebehu života.Stiahnuť PDF: SK (pdf 160.66 Kb) Read less
 • Report

  Reference no.: 
  ef0675
  Catalogue info

  Pracovný program na rok 2007

  Author(s): 
  Eurofound

  Témy výskumu na rok 2007 sú zahrnuté do širších strategických výskumných tém štvorročného programu na roky 2005 – 2008 a niektoré sú pokračovaním práce z roku 2006. Rovnaké príležitosti sú v roku 2007 prioritou vzhľadom na skutočnosť, že rok 2007 je Európskym rokom rovnakých príležitostí pre všetkých. Prioritnou oblasťou činnosti bude aj flexikurita. S ohľadom na záujmy zainteresovaných partnerov, politickú agendu EÚ a strategické smerovanie nadácie, sú v roku 2007 prioritné tieto aktuálne výskumné a komunikačné oblasti: Účinky a výzvy globalizácie s ohľadom na štrukturálne zmeny, podnikové stratégie, zamestnanosť, prácu a kvalitu života v Európe; Mobilita, migrácia a integrácia migrantov; Budúce trendy, výzvy a vyhliadky v sociálnych partnerstvách: globalizácia, prispôsobivosť, riadenie, rozvoj zamestnanosti, flexikurita a zamestnateľnosť; Kvalita práce, vývoj pracovísk: inovácia, produktivita, atraktívne pracovisko, pracovné podmienky a zmeny štruktúry a kvality pracovných miest; Rozmanitosť, rovnaké príležitosti a rovnováha medzi pracovným a osobným životom; Demografická zmena, mladé a starnúce pracovné sily, reorganizácia práce v priebehu života.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár