Európsky prieskum podnikov 2019

Na dosiahnutie udržateľného, inkluzívneho a inteligentného rastu potrebuje Európa konkurencieschopné podniky, ktoré ponúkajú pracovníkom dôstojné pracovné miesta. Podniky, ktoré chcú optimálne fungovať, potrebujú zanietených pracovníkov s tými správnymi zručnosťami, ktorí sú ochotní tieto zručnosti čo najlepšie využívať. Na to, aby si pracovníci vybudovali udržateľnú, produktívnu a napĺňajúcu kariéru, potrebujú stimulujúce pracovné prostredie, v ktorom sa ocení ich prínos a poskytnú sa im možnosti pre ďalší rast.

O prieskume

Nadácia Eurofound a agentúra Cedefop spojili svoje sily a výsledkom ich úsilia je štvrtý európsky prieskum podnikov (ECS) v roku 2019. V prieskume európskych podnikov 2019 sa zozbierali údaje o postupoch na pracoviskách v súvislosti s organizáciou práce, personálnym riadením, využívaním zručností, stratégiami v oblasti zručností, digitalizáciou, priamou participáciou zamestnancov a sociálnym dialógom z viac než 20 000 podnikov. Umožňuje to určiť tie súbory postupov na pracovisku, ktoré zvlášť dobre fungujú pri vytváraní výsledkov výhodných pre všetky strany: situácie, keď sú zamestnanci motivovaní a uľahčí sa im plnohodnotné využívanie ich zručností, spoločné využívanie vedomostí a vecí, v ktorých majú prehľad, s kolegami aj vedením, ako aj určenie príležitostí na osobné napredovanie i na zlepšenie celého pracovného procesu, vďaka čomu budú môcť podniky prosperovať.

Európsky prieskum podnikov 2019 je prvý nadnárodný prieskum veľkých rozmerov, pri ktorom sa využil prístup povzbudzujúci vzorku respondentov k využitiu on-technológií na odpovede v rámci prieskumu. Prácu v teréne vykonala spoločnosť Ipsos. Telefonicky kontaktovala podniky v rámci všetkých členských štátov EÚ, aby zistila, kto bude respondentom za manažment, a v rámci možností našla aj respondenta zastupujúceho zamestnancov. Respondenti majú potom vyplniť dotazník prieskumu on-line. Pri použití tohto prístupu sa znižuje záťaž na pleciach respondentov a očakáva sa zvýšenie kvality odpovedí. Vďaka celej správe dotazníka on-line si prieskum európskych podnikov zabezpečil jasné a stabilné miesto do budúcnosti.

Zistenia

Správa o prehľade prieskumu európskych podnikov za rok 2019 bude uverejnená na jeseň 2020. Opíše vzorce postupov na pracoviskách a ich prepojenie s manažérskymi stratégiami a výsledkami pre podniky, ako aj pre ich zamestnancov.

Ďalšie informácie

 

Ďalšie informácie o európskom prieskume podnikov vám poskytne Gijs van Houten.

Pozri tiež: Cedefop | Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár