Európsky prieskum pracovných podmienok na rok 2020

Prerušenie terénneho výskumu v rámci EWCS kvôli ochoreniu COVID-19

V záujme získania údajov pre najnovšie vydanie kľúčového Európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) nadácia Eurofound 3. februára 2020 začala výskum priamo v teréne. Kvôli pandémii ohorenia COVID-19 bola však už po siedmich týždňoch nútená ukončiť tento výskum, ktorý prebiehal vo forme osobných pohovorov. Nadácia v primeranom čase sprístupní niektoré podporné dokumenty, ako sú metodické správy a dotazník prieskumu.

Na získanie ďalších informácií pre prieskum EWCS, povedie nadácia od marca do júla 2021 nové kolo terénneho výskumu a prvýkrát pritom využije telefonické dopytovanie pomocou počítača (CATI).

Ak chcete získať ďalšie informácie o EWCS, obráťte sa na Sophiu MacGoris (Tel.: +353 1 204 3100, email smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár