Dostupnosť údajov

Dostupnosť údajov

Eurofound uplatňuje politiku voľného sprístupňovania dotazníkov a súborov údajov verejnosti. Dotazníky sa sprístupňujú po skončení prieskumu v teréne. Súbory údajov z prieskumu sa sprístupňujú najneskôr do dvoch rokov po skončení prieskumu v teréne.

Dotazníky

Najnovšie dostupné dotazníky sú tieto:

Odkazy na dotazníky starších vydaní prieskumov nájdete na stránkach konkrétnych vĺn prieskumov.

Súbory údajov z prieskumu

Súbory údajov a sprievodné materiály nadácie Eurofound sú uložené v Archíve údajov Spojeného kráľovstva (UK Data Archive, UKDA) v Essexe v Spojenom kráľovstve a sú sprístupňované on-line prostredníctvom Medzinárodnej služby pre hospodárske a sociálne údaje (Economic and Social Data Service (ESDS) International)).

Na neziskové využitie sa údaje poskytujú bezplatne všetkým registrovaným používateľom. Žiadosti o využitie údajov na komerčné účely sa posielajú nadácii Eurofound na schválenie.

Ak máte záujem o využitie údajov z prieskumu nadácie Eurofound, postupujte takto:

  1. Otvorte webovú stránku ESDS, kliknutím na „Micro data“ na lište vľavo prejdite na prieskumy a potom kliknite na Eurofound.
  2. Ďalšie informácie o súbore údajov získate na stránke nadácie Eurofound kliknutím na názov príslušného prieskumu.
  3. Kliknite na „Download/order“ (Prevziať/objednať). Teraz sa budete musieť prihlásiť používateľským menom a heslom:
    • Ak ste z vysokej školy (univerzity) Spojeného kráľovstva, môžete sa prihlásiť používateľským menom a heslom, ktoré používate na prístup k miestnym službám vašej inštitúcie.
    • Všetci ostatní musia vyplniť žiadosť o používateľské meno a heslo Archívu údajov Spojeného kráľovstva na http://www.data-archive.ac.uk/sign-up/credentials-application.