Európsky prieskum podnikov - vizualizácia údajov

Európsky prieskum podnikov (ECS) z roku 2019, ktorý spoločne realizovala nadácia Eurofound a stredisko Cedefop, poskytuje prehľad o postupoch na pracovisku v oblasti organizácie práce, riadenia ľudských zdrojov, využívania zručností a stratégie ich rozvoja, ako aj priameho a nepriameho zapojenia zamestnancov v európskych podnikoch.

Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020 upozorňujeme, že údaje uverejnené na webovej lokalite nadácie Eurofound môžu zahŕňať 28 členských štátov EÚ, pretože Spojené kráľovstvo bolo súčasťou predchádzajúceho výskumu. Tieto údaje sa postupne upravia tak, aby odzrkadľovali aktuálne zloženie 27 členských štátov EÚ. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.