Prieskum európskych podnikov (ECS) 2009 – postupy v oblasti riadenia ľudských zdrojov

Postupy v oblasti riadenia ľudských zdrojov

  • Zamestnanci so zmluvou na dobu určitú sa stali spoločným javom vo vyše polovici (54 %) všetkých podnikov pokrytých prieskumom ECS 2009
  • .

  • O niečo viac ako každý piaty podnik zamestnával počas posledných 12 mesiacov pred prieskumom dočasných pracovníkov z personálnych agentúr.
  • O niečo viac ako štyri z piatich podnikov v EÚ uviedli, že tímová práca je dôležitou charakteristikou organizácie práce.
  • Tri zo štyroch podnikov systematicky kontrolujú potrebu ďalšej odbornej prípravy. To však neznamená, že sa ďalšia odborná príprava aj uskutočňuje.

Poznámka: video je len v angličtine.