Prieskum európskych podnikov (ECS) 2009 – sociálny dialóg

Sociálny dialóg na pracovisku

  • Takmer štyri z desiatich podnikov (37 %) v prieskume uviedli, že v podniku je inštitucionálna forma zastúpenia zamestnancov, ktorá pokrýva vyše 60 % zamestnancov.
  • Viac než dvoch z troch zamestnancov v EÚ chráni kolektívna zmluva o mzde: v celom hospodárstve je to 69 %, pričom v samotnom súkromnom sektore je to 67 %.
  • Zástupcovia zamestnancov v Európe sa vo všeobecnosti zdajú byť spokojní s tým, že medzi nimi a vedením podnikov vládne skôr dobrá kultúra interaktívnej spolupráce.
  • Vedúci zamestnanci v Európe majú vo všeobecnosti skôr priaznivý názor na účinok sociálneho dialógu a zastupovanie zamestnancov na pracovisku.
  • Približne 80 % opýtaných zástupcov uviedlo, že zamestnanci podporujú ich prácu.

Poznámka: video je len v angličtine.