Prieskum európskych podnikov (ECS) 2009 – variabilná zložka platu

Variabilná zložka platu a finančná účasť

  • V EÚ používa tretina podnikov s 10 a viac zamestnancami zložky platu, ktoré závisia od individuálneho výkonu. Týka sa to o niečo viac ako polovice (53 %) všetkých zamestnancov. Viac než polovica zástupcov zamestnancov (54 %) tieto systémy všeobecne podporuje, pričom medzi jednotlivými krajinami existujú výrazné rozdiely.
  • Podľa údajov prieskumu ECS v súčasnosti 14 % všetkých súkromných podnikov s 10 a viac zamestnancami v EÚ uplatňuje niektorý zo systémov podielu na zisku. Výrazne najvyšší výskyt je uvádzaný vo Francúzsku, kde systém podielu na zisku uplatňuje viac než tretina (35 %) všetkých súkromných spoločností.

Poznámka: video je len v angličtine.